Thuiswerken bij veel bedrijven eerder uitzondering dan regel in 2020

Hoewel de overheid wil dat werknemers zoveel mogelijk thuis werken is het thuiswerken eerder een uitzondering dan een regel bij veel bedrijven. De top van veel bedrijven zien veel bezwaren om mensen thuis te laten werken. Ze zijn bang dat de werknemers als ze thuiswerken minder doen en dat de productiviteit van bedrijven achteruit gaat. Toch is de overheid duidelijk, thuiswerken moet tenzij het niet anders kan. Het lijkt er dus op dat de overheid het eigenlijk alleen goed vind dat mensen op een werklocatie komen als het niet mogelijk is om de werkzaamheden thuis uit te voeren.

In veel gevallen zal men werk moeten doen op een werklocatie. Denk hierbij aan werkzaamheden in een fabriek maar ook in de techniek. Het aanleggen van installaties en het opbouwen van constructies kan natuurlijk niet thuis worden gedaan maar zal moeten plaatsvinden in een fabriekshal of bij klanten. Hoewel dit logisch is kan men niet in alle gevallen werknemers verplichten om naar het werk te komen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorwerkzaamheden of werkzaamheden van een telefonische helpdesk. Die werkzaamheden kan men voor een groot deel wel thuis uitvoeren. De meeste bedrijven zijn zich er van bewust dat de werkzaamheden net zo goed thuis kunnen worden uitgevoerd.

Toch is niet elke organisatie hier op ingericht en willen sommige organisaties hierop niet ingericht worden. Sommige organisaties werpen als verweer op dat de arbeidsomstandigheden van werknemers thuis niet altijd optimaal zijn. De coronacrisis zorgt echter voor voldoende risico om er voor te zorgen dat er investeringen worden gedaan in de werkplek van mensen thuis. Als die werkplekken worden verbeterd is dit excuus echter van tafel. Een teruggang in de productie is vaak wel te controleren met een digitaal systeem. Het registreren van acties en gesprekken is betrekkelijk eenvoudig en zou daardoor altijd wel uitgevoerd moeten kunnen worden. Daardoor kunnen bedrijven altijd controle houden op de input en output van de werknemers. Hierdoor is monitoring mogelijk en kan er eventueel ingegrepen worden als de productie lager blijkt dan wanneer werknemers op een werklocatie werken. Bedrijven zouden meer moeten doen om thuiswerken te bevorderen.