Omscholing tijdens coronacrisis 2020 kan verstandig zijn

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat bepaalde sectoren gevoelig zijn voor een grote crisis ten gevolge van een pandemie. Met name de horeca maar ook andere dienstverlenende sectoren en organisaties in toneel en cultuur zijn gevoelig voor maatregelen die de samenkomst van grote hoeveelheden mensen beperken. Het lijkt er op dat de coronacrisis bijna is bedwongen toch kan niet uitgesloten worden dat een dergelijke crisis weer gaat opleven. Daarom denken veel werknemers in de genoemde sectoren na over hun loopbaan en toekomst. Daarbij komt ook de oriëntatie op een andere baan en andere sector aan de orde.

Omscholing is een middel dat tijdens de economische crisis van 2008-2013 vaak als middel werd gebruikt om de kansen op een betaalde baan te vergroten. Ook tijdens de coronacrisis is omscholing een nuttig middel om breder inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Werkgevers, de overheid en opleidingsinstituten kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het faciliteren van omscholing. Toch staat en valt alles met een goed advies.

Het is namelijk belangrijk dat een goede keuze wordt gemaakt. Als men tijd en geld gaat investeren in een omscholingstraject dan moet de uiteindelijke doelstelling een nieuwe betaalde baan zijn. De kans op werk moet worden vergroot met een omscholingstrajecten. Daarnaast is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de vaardigheden en competenties van de persoon. Niet iedereen is geschikt voor elke beroepsgroep, opleiding of sector.