CBS ziet de bouw als lichtpuntje in de economie tijdens coronacrisis 2020

Door de economische crisis die volgt op de coronacrisis hebben een hoop bedrijven en sectoren het lastig gekregen. Dat blijkt ook uit de cijfers die het Centraal Bureaus voor de Statistiek op vrijdag 15 mei 2020 in de media bracht. Hieruit kwam naar voren dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent was gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De meeste sectoren hebben een krimp doorgemaakt aldus het CBS. Één van de weinige uitzonderingen hierop was de bouwsector.

In de bouwsector was in het eerste kwartaal van 2020 nog een groei merkbaar. Deze groei kwam uit op 3,1 procent ten opzichte van afgelopen jaar. Een kwartaal daarvoor was er nog sprake van een daling. Het lijkt er op dat er nog veel gebouwd wordt in Nederland. Toch kan niet uitgesloten worden dat de bouwsector in Nederland ook te maken krijgt met een economische krimp. Veel bouwprojecten die nu worden uitgevoerd zijn eerder al gestart of zijn het gevolg van eerdere bouwvergunningen. Mogelijk krijgt de bouwsector tegen het einde van 2020 alsnog te maken met een krimp in de cijfers.