Wet voor starters op de woningmarkt in 2020

Waarschijnlijk komt er dit jaar een nieuwe wet die er voor moet zorgen dat starters op de woningmarkt en mensen met een middeninkomen een betere kans krijgen op een passende woning. Daarvoor is minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op dit moment een wetsvoorstel aan het schrijven.

Veel starters hebben het in 2020 lastig op de woningmarkt. De eisen voor een hypotheek zijn streng en door de economische crisis die volgt op de coronacrisis zal de positie van starters op de woningmarkt de komende tijd waarschijnlijk niet veel beter worden. De woningmarkt zit op slot. Er is wel veel vraag naar woningen maar slechts weinig mensen kunnen de woningen in het geringe aanbod betalen.

De overheid vind het belangrijk dat de woningmarkt voor iedereen toegankelijk is. aangezien de marktwerking er niet voor zorgt dat dit beoogde doel wordt gerealiseerd lijkt een specifieke wet noodzakelijk. Het is nog onduidelijk hoe de wet er precies uit gaat zien. Wel is duidelijk dat ook de huursector met strenge regels te maken krijgt. Zo wordt aan de jaarlijkse huurverhoging een maximum gekoppeld. De maximale jaarlijkse huurverhoging zal onder de nieuwe wet 2,5 procent worden.