Oliebedrijven en gasbedrijven werken samen aan ondergrondse CO2-opslag vanaf 2021

Het opslaan van CO2 onder de grond wordt steeds belangrijker in Nederland. Doordat niet alle bedrijfsprocessen geheel gemoderniseerd kunnen worden is het voor veel bedrijven moeilijk om vanaf 2021 geheel geen CO2 uit te stoten. Dat zorgt er voor dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht. Het opslaan van CO2 komt steeds meer in beeld. Grote bedrijven in de olie en gasindustrie gaan met elkaar samenwerken om het opslaan van CO2 in ruimtes onder de grond mogelijk te maken.

Bedrijven

De bedrijven Energie Beheer Nederland, Gasunie, Shell en TotalEnergies hebben dinsdag 7 september 2021 het samenwerkingsverband Aramis aangekondigd. Hierin staan een aantal afspraken die de bedrijven met elkaar hebben gemaakt over het afvangen van CO2 en het opslaan van dit gas in lege onderzeese olie- en gasvelden. Er zal eerst onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren en vanaf 2026 zal men daadwerkelijk moeten beginnen met de opslag van CO2 onder de grond. Het opslaan van CO2 is een uitkomst voor bedrijven die grote moeilijkheden hebben om te verduurzamen. Hierbij kun je denken aan vervuilende bedrijven zoals olieraffinaderijen en chemische fabrieken. Bij deze processen komen verschillende stoffen vrij waaronder CO2. Door CO2 op te vangen kunnen deze bedrijven alsnog verduurzamen.

Complex proces

Niet alleen de mogelijkheid om CO2 af te vangen is interessant ook het daadwerkelijk opslaan van CO2 is een proces dat uitvoering onderzocht moet worden evenals de infrastructuur waarmee CO2 naar de lege gasvelden onder de Noordzee vervoerd moet worden. Eventueel zouden ook andere bedrijven in de toekomst CO2 moeten kunnen transporteren naar de lege gasvelden onder de noordzee. Hierdoor zouden ook staalfabrikanten, afvalverwerkers en cementproducenten kunnen verduurzamen volgens Aramis. Om dit te realiseren zullen de samenwerkende partijen pijpleidingen naar een CO2-verzamelcentrum moeten aanbrengen. Dit CO2 verzamelcentrum moet nog worden gebouwd op de Maasvlakte.

Beslissing in 2023

Vanaf het verzamelpunt moet doormiddel van een grote pijpleiding op de zeebodem het CO2 worden getransporteerd naar lege gasvelden die ongeveer 3 kilometer onder de zeebodem liggen. Het proces is kostbaar en complex. De komende tijd wordt veel geld besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Pas in 2023 zal een definitief investeringsbesluit genomen worden.