NVM herhaalt: er moeten meer woningen worden gebouwd vanaf 2023

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars afgekort NVM geeft aan dat er in Nederland op dit moment 826.800 woningzoekenden zijn waar op dit moment nog geen beschikbare woning voor is. Volgens Lana Gerssen de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen is er nog steeds sprake van een tekort aan woningen. Daardoor is vraag en aanbod op de woningmarkt niet in evenwicht. De manier waarop dit opgelost kan worden is het aanbod aan woningen in Nederland te vergroten. Er zouden dus meer woningen moeten worden gebouwd. Eigenlijk zou de woningbouw zowel in de steden als op het platteland moeten worden aangewakkerd. Daarnaast moeten er woningen beschikbaar komen voor alle groepen op de woningmarkt. Het aanbod moet dus worden vergroot en worden verbreed. Dat is nog geen eenvoudige opdracht.

Meer nieuwe woningen bouwen?

De bouwsector is in feite wel klaar voor een toename in de woningbouw maar de Nederlandse overheid heeft de woningmarkt behoorlijk op slot gezet door strenge regels met betrekking tot de stikstofuitstoot. Verder zijn er nauwelijks locaties in Nederland waar nog gebouwd kan worden. Er komt te weinig bouwgrond beschikbaar. Als er wel gebouwd mag worden is de animo groot alleen worden de nieuwe woningen tegen aanzienlijk hoge prijzen verkocht. De prijzen van nieuwbouwwoningen liggen veel hoger dan bestaande woningen in het zelfde segment. Dat maakt dat nieuwbouwwoningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. De tekorten aan materialen en de opgelopen personeelskosten voor bouwbedrijven zorgen er echter voor dat de prijzen van nieuwbouwwoningen in Nederland nauwelijks goedkoper kunnen worden gemaakt. Verder is het duidelijk dat de hypotheekrentes de komende tijd eerder zullen gaan stijgen dan gaan dalen. Dat maakt de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen voor veel mensen nog lastiger.

Wie gaat dat betalen?

Je kunt wel nieuwe woningen gaan bouwen maar als niemand ze kan betalen krijg je dezelfde taferelen als in 2009 tot en met 2013 toen de woningmarkt een aanzienlijke teruggang kreeg en projecten met nieuwbouwwoningen nauwelijks kopers kregen. In sommige gevallen stonden nieuwbouwwoningen geruime tijd leeg omdat niemand de woning kon betalen of wilde betalen. Als Nederland in een recessie beland kan de vraag naar woningen nog wel onverminderd groot zijn maar als niemand de woning kan betalen zal de woningmarkt alsnog geen opleving doormaken.