Nog geen akkoord over pensioen

Woensdagavond 14 november 2013 vond er overleg plaats tussen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de woordvoerders van diverse politieke partijen over een akkoord met betrekking tot de pensioenen. Hier namen de volgende oppositiepartijen aan deel: ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66 en het CDA. Er zijn tijdens het overleg voorzichtige stappen gemaakt om tot overeenstemming te komen. Van een akkoord is op dit moment echter nog geen sprake. Er moet nog meer overlegd worden om tot overeenstemming te komen.

Het volgende overleg over de pensioenen staat gepland op aankomende maandag, 18 november 2013. Dit overleg kon niet eerder plaatsvinden omdat minister Dijsselbloem in Europa andere verplichtingen heeft die hij moet nakomen. Hierdoor komen de onderhandelingen tijdelijk stil te liggen.

Het Kabinet heeft een plan ontwikkeld om de pensioenopbouw vanaf 2015 omlaag te brengen. De opbouw van het pensioen moet vanaf dat jaar worden verlaagd van 2,25 procent van het inkomen naar 1,75 procent. Met deze kabinetsplannen hoopt de regering een besparing van 3 miljard te realiseren. Het plan werd echter niet goedgekeurd in de Senaat. De regeringspartijen VVD en PvdA kregen hierdoor geen meerderheid. Daarom moet het Kabinet noodgedwongen steun zoeken bij de oppositiepartijen.

Reactie Technisch Werken
Het is interessant om te zien hoe vaak het Kabinet moet samenwerken met oppositiepartijen om bepaalde plannen door te voeren. De oppositie zorgt er meestal voor dat de ‘scherpe kantjes’ van de plannen worden afgeslepen. Daarnaast wil de oppositie natuurlijk ook voor hun eigen achterban het beeld scheppen dat ze een goede ‘deal’ hebben gesloten. Voor wat hoort wat is het beleid. Dit is democratie aan de onderhandelingstafel. Iedereen moet ‘water bij de wijn doen’. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Kabinet en de oppositie gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de koers van Nederland.