Nieuwbouwmarkt herstelt zich in 2014

De nieuwsberichten over de woningmarkt zijn in de eerste twee kwartalen van 2014 gunstig. De woningmarkt lijkt zich langzaam maar zeker weer te herstellen al worden veel woningen nog tegen een lagere prijs verkocht dan de oorspronkelijke aanschafwaarde. Meestal heeft men het bij de woningmarkt over de verkoop van bestaande woningen.

Neprom
De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de nieuwbouw van woningen. Deze vereniging heeft haar onderzoeksresultaten gepubliceerd in de Monitor Nieuwe Woningen. Hieruit kwam naar voren dat ook de nieuwbouwmarkt in Nederland zich voorzichtig hersteld. Met name in het eerste half jaar van 2014 zijn beduidend meer nieuwbouwwoningen verkocht in vergelijking tot dezelfde periode in de jaren daarvoor. Over het eerste half jaar van 2014 zijn op dit moment alleen nog voorlopige cijfers bekend van het aantal nieuwbouwwoningen dat verkocht is in die periode. Dit aantal komt op dit moment net boven de vijfduizend woningen.

Stijging verkoop nieuwbouwwoningen
De vereniging Neprom is positief over de ontwikkelingen in de nieuwbouwmarkt in Nederland. De vereniging verwacht dat het totale aantal nieuwbouwwoningen dat verkocht wordt in 2014 meer dan twintigduizend zal zijn. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan de 13.500 verkochte nieuwbouwwoningen in 2013. Ook in 2012 werden minder nieuwbouwwoningen verkocht dan de prognose over 2014. In 2012 was het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen nog 15.000.

Verkoopverschillen per kwartaal
Over het algemeen wordt in het eerste kwartaal van een jaar minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in het verdere verloop van het jaar. In 2014 blijkt echter dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal ongeveer gelijk is met het laatste kwartaal van 2013. Dit is volgens de Neprom hoopgevend voor de verwachte verkoop in 2014. Wienke Bodewes de voorzitter van Neprom plaatst echter wel een kanttekening bij de groeicijfers. De groeicijfers zijn volgens Bodewes voor een deel te wijten aan het diepe dal waarin de nieuwbouwmarkt zich de afgelopen tijd heeft bevonden. Uit een diep dal naar boven klimmen zorgt al snel voor een stijgende lijn.

Verschillen per provincie
Landelijk ligt het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen vlak na de economische crisis op ongeveer vijftig procent van het aantal woningverkopen in de periode voor de crisis. Net als bij de verkoop van bestaande woningen zijn ook de verschillen in de verkoop van nieuwbouwwoningen per regio groot. Een aantal provincies doen het uitzonderlijk goed zoals de Randstad Gelderland en Noord-Brabant.

De provincie Groningen scoort het slechts op het gebied van de verkoop van nieuwbouwwoningen. In deze provincie ligt het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen meer dan tachtig procent lager dan in de periode voor de economische crisis. Ook de provincies Friesland, Limburg en Drenthe scoren verhoudingsgewijs slecht.

Reactie van Technisch Werken
Een stijging in der verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen is een gunstige ontwikkeling. Dit is niet alleen gunstig voor de woningmarkt, ook de bouwsector kan van deze ontwikkeling mee profiteren. Leegstand van nieuwbouwwoningen is voor de bouwsector funest. Tegenwoordig worden steeds meer nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is niet onbegrijpelijk want nieuwbouwwoningen hebben veel voordelen ten opzichte van (oudere) bestaande woningen. Een nieuwbouwwoning voldoet aan de strenge eisen van het huidige bouwbesluit. Daarnaast hebben nieuwbouwwoningen over het algemeen meer isolatie en energiebesparende systemen waardoor de (toekomstige) eigenaren geld kunnen besparen op een energierekening. Verder zijn nieuwbouwwoningen in veel gevallen onderhoudsarmer dan bestaande bouw. Als er al onderhoud gepleegd moet worden zal dit over het algemeen over een paar jaar voor het eerst plaats moeten vinden.

Bij deze voordelen komt ook nog de wens van de koper die zijn of haar woning geheel naar eigen smaak kan indelen. Nieuwbouwwoningen kunnen direct aangepast worden aan de wensen van de toekomstige eigenaren. Dit zorgt er voor dat er geen dure verbouwingen op korte termijn hoeven te worden uitgevoerd. Een nieuwbouwwoning kost soms in aanschafwaarde wel meer maar kan zich op termijn wel terugverdienen.