Vraag naar hoog opgeleid technisch personeel is gestegen in kwartaal 2 van 2014

Volgens een onderzoek van een technisch detacheringsbureau in Nederland is er op de arbeidsmarkt een stijgende vraag naar hoog opgeleid technisch personeel. In kwartaal twee van 2014 is de vraag naar hoog opgeleide technici aanzienlijk gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De stijging tussen kwartaal één en kwartaal twee van 2014 betrof in totaal 16 procent. Ook ten opzicht van het tweede kwartaal van 2013 is de vraag naar technisch personeel gestegen in 2014. Deze stijging is 33 procent.

Investeren in personeel
Volgens het detacheringsbureau neemt de vraag naar hoogopgeleide technici al een tijdje toe. Werkgevers zijn bereid om meer te investeren in technisch personeel. Ook in andere sectoren nemen de investeringen in het personeelsbestand toe. Toch is vooral de groei in de technische sector opvallend. Dit heeft volgens het detacheringsbureau vooral te maken met het feit dat in de technische sector “talent” schaars is. Hierdoor stijgt de vraag naar goed opgeleid technisch personeel en blijft deze vraag ook in stand omdat vacatures verhoudingsgewijs lang vacant zijn.

Toename technische projecten
Een andere positieve ontwikkeling in de techniek is het grote aantal onderhoudsprojecten in bijvoorbeeld de petrochemische industrie. Deze onderhoudsprojecten moeten ‘bemand’ worden met goed opgeleide technici. Verder zijn er verschillende infrastructurele projecten die in de nabije toekomst moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt ook voor eens stijgende vraag naar technisch personeel. Naast de projecten speelt ook de vergrijzing een rol. Veel bedrijven hebben te maken met een vergrijzing. Het personeelsbestand nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Dit zorgt er voor dat veel kennis verloren gaat door natuurlijk verloop.

Kenniseconomie
Dit verlies aan kennis is voor bedrijven een groot probleem. Kennis is zeer belangrijk in de kenniseconomie. Doormiddel van kennis kunnen nieuwe innovatieve producten worden ontwikkelt en geproduceerd. Bedrijven proberen tegenwoordig vooral kennis extern aan te trekken. Hierdoor komt de nadruk te liggen op technisch recruitment of werving en selectie van technisch personeel.

Reactie van Technisch Werken
Bedrijven willen graag goed personeel om in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de omzet en winst van het bedrijf. Personeel blijft echter steeds minder lang bij bedrijven werken. In de twintigste eeuw hadden werknemers in hun loopbaan over het algemeen weinig werkgevers, men bleef de werkgever trouw als deze goed was voor het personeel. Veiligheid en financiële zekerheid waren in die periode van groot belang.

Tegenwoordig kijkt personeel verder dan alleen naar het financiële aspect. Men wil zichzelf ontwikkelen en groeien in hun loopbaan. Het bekende ‘job hoppen’ vindt ook plaats in de techniek. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar hoogopgeleid technisch personeel maar het behouden van het eigen personeelsbestand is vaak een moeilijke opgave. Technische uitzendbureaus, headhunters en bureaus die gericht zijn op technisch recruitment zoeken ook bij bedrijven naar ervaren technisch personeel voor hun opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn tegenwoordig steeds meer bereid om aan hoog opgeleid technisch personeel gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden. Het tekort aan technisch personeel kan worden vergroot doordat bedrijven ook hun bestaande personeelsbestand zien inkrimpen doordat de personeelsleden worden overgehaald om voor andere bedrijven te werken.

Bedrijven doen er goed aan om te investeren in hun eigen personeelsbestand. Dit kan onder andere doormiddel van opleidingen. Hierdoor wordt het kennisniveau van hun personeelsbestand vergroot en stijgt daarmee ook de meerwaarde van het huidige personeelsbestand voor het bedrijf. Doormiddel van duidelijke afspraken en contracten kan tevens worden vastgelegd hoe lang het personeel voor een bedrijf moet werken als deze een opleiding volgt die door de organisatie wordt betaald. Dit biedt aan twee kanten zekerheid. Het personeel voelt zich daarnaast extra gewaardeerd en het bedrijf is er zeker van dat het personeel niet snel het bedrijf verlaat.