Nederlandse uitzendmarkt is gegroeid in oktober 2014

Het gaat goed met de werkgelegenheid voor uitzendkrachten in Nederland. Dinsdag 25 november maakte de brancheorganisatie ABU cijfers bekend over de ontwikkelingen in de uitzendbranche in Nederland. Hieruit komt naar voren dat de vier weken na 6 oktober 2014 de uitzendmarkt verder is aangetrokken. Er bleek zowel een groei te zijn in het daadwerkelijke aantal uitzenduren als in de behaalde omzet in de uitzendbranche. De toename in uitzenduren en omzet is nagenoeg gelijk en komt op 9 procent uit op jaarbasis.

De technische uitzendbranche doet het goed
In de technische sector was er een grote toename in het aantal uitzenduren dat technische uitzendkrachten hebben gewerkt. De daadwerkelijke toename kwam in deze sector op 19 procent. De omzet nam in de technische sector toe met ongeveer 16 procent. In de industriële sector nam het aantal uitzenduren toe met 7 procent en nam de omzet toe met 6 procent.

Herstel uitzendmarkt zet door
Sinds het najaar van 2013 is er een redelijk stijgende lijn in de omzet en het aantal uitzenduren in de uitzendbranche. Dit is een gunstige ontwikkeling omdat sinds het begin van 2012 bijna onophoudelijk een daling was te zien in de ontwikkelingen in de omzet en uitzenduren in de uitzendbranche. In 2013 kwam aan de daling een einde en sinds het najaar van dat jaar werd de daling omgezet in een stijging.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche doet het goed de afgelopen maanden dat is duidelijk te merken in het aantal aanvragen bij uitzendbureaus. Vooral technische uitzendbureaus merken een toenemende vraag naar technische specialisten. Toch sluit de vraag op de arbeidsmarkt niet altijd aan op het aanbod van de technische arbeidsmarkt.

Er is een stijgende vraag naar technisch specialisten maar die zijn niet altijd beschikbaar of willen niet wisselen van werkgever. Hierdoor blijven veel aanvragen open staan en komen ze bij meerdere uitzendbureaus terecht. Daardoor lijkt er een toename in het aantal vacatures maar zijn er in feite veel dubbele vacatures op de arbeidsmarkt.

Desondanks is er wel sprake van een toename in het aantal uitzenduren in de techniek. Verschillende bedrijven kiezen er voor om de groei in de markt eerst op te lossen met uitzendkrachten. De ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zoals de transitievergoeding en equal pay zorgen bij veel bedrijven voor vraagtekens en onzekerheid voor 2015.

Verschillende uitzendbureaus spelen hier goed op in door als adviseur op te treden naar bedrijven die een potentiële inlenende partij kunnen vormen. Deze partijen krijgen met name informatie over de regels omtrent equal pay en welke gevolgen er zijn voor de inleners als uitzendbureaus zich aan de richtlijnen van equal pay gaan houden.