Derde Monitor Duurzaam Nederland: meer innovatie en meer duurzaamheid

In Nederland is, volgens de Derde Monitor Duurzaam Nederland, een hoge levensstandaard die er voor zorgt dat er een grote milieudruk wordt gelegd op de rest van de wereld. Vooral op de ontwikkelingslanden zou de milieudruk hoog zijn aldus het CBS die de Derde Monitor Duurzaam Nederland heeft geschreven. Deze monitor is in opdracht van het kabinet geschreven en vergelijkt de duurzaamheid van Nederland met de duurzaamheid van andere Europese landen. In de monitor komt onder andere naar voren dat Nederland in verhouding tot andere Europese landen veel energie importeert. Daarnaast importeert Nederland ook veel biomassa en mineralen.

Nederland importeert ook producten buiten de Europese landen. Ook tijdens het productieproces van die producten worden broeikasgassen zoals CO2 en methaan uitgestoten.

CBS stuurt aan op meer innovatie
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek moet Nederland meer aandacht besteden aan innovatie. Volgens het CBS is het huidige overheidsbeleid vooral gericht op het behalen van de energiedoelen en klimaatdoelen die voor 2020 zijn opgesteld. Over de periode daarna zijn geen concrete doelen opgesteld. Hierdoor wordt het lastig om op de langere termijn aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.

Maatschappelijke acceptatie van nieuwe technieken
De maatschappelijke acceptatie van nieuwe ontwikkelingen in de techniek is van groot belang. De maatschappelijke acceptatie bepaalt namelijk in belangrijke mate het succes van de invoering van de innovatie. Het opwekken van energie uit de kracht van de wind stuit bijvoorbeeld op weerstand van de bevolking omdat hiervoor windmolenparken worden aangelegd. Deze windmolenparken vinden veel mensen een vorm van horizonvervuiling. Windmolenparken op zee stuitten echter op minder kritiek van de bevolking. Ook zonne-energie zorgt voor minder weerstand onder de bevolking omdat zonnepanelen over het algemeen weinig van het zicht ontnemen en geen lawaai produceren. Het draagvlak van de bevolking blijft belangrijk bij het invoeren van nieuwe technologie├źn aldus het CBS.

Reactie van Technisch Werken
De maatschappelijke acceptatie van nieuwe innovatieve oplossingen is belangrijk en biedt bij bepaalde innovaties een uitdaging. Als windmolens op het land niet worden geaccepteerd door de bevolking zal men nieuwe oplossingen moeten bedenken. Windmolenparken op zee zijn een voorbeeld van een oplossing maar deze ontwikkeling is echter zeer kostbaar.

Daardoor komt de vraag naar boven of een windmolenpark op zee wel voldoende rendement oplevert. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat men nieuwe concepten kan ontwikkelen om het rendement van windmolenparken op zee te verhogen. Ook kan men kijken naar andere oplossingen. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er in de techniek nog voldoende bedacht kan worden.

Het werk van constructeurs en engineers blijft de komende jaren zeer belangrijk ook afdelingen die gericht zijn op R & D zullen een grote bijdrage blijven leveren aan innovaties in de toekomst.