Nederlandse staat gaat in 2019 groene obligaties uitgeven

De Nederlandse is van plan om volgend jaar groene obligaties uit te geven. De opbrengst van deze staatsobligaties is bestemd voor investeringen die gericht zijn op verduurzaming. Het bericht over de groene staatsobligaties werd bekend gemaakt door minister Wopke Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Door de minister is vastgesteld dat verschillende investeerders de focus hebben gelegd op duurzame projecten. Door de groene staatsobligaties beschikbaar te stellen kunnen verzekeraars, pensioenfondsen en andere investeerders geld steken in duurzame projecten.

De mogelijkheid om te investeren in duurzame projecten wordt al geboden door banken en bedrijven. Investeren in deze organisaties biedt altijd een bepaald risico. Als investeerders in veilige groene staatsobligaties willen investeren zullen ze daarvoor naar het buitenland moeten kijken. Door de beslissing van de minister van financiën is het vanaf dit jaar ook mogelijk om in Nederlands te investeren in groene staatsobligaties. De minister heeft een toelichting gegeven op zijn besluit. Het besluit om groene staatsobligaties uit te geven is door de minister ingevoerd ”Omdat ik duurzame beleggingen belangrijk vind en een groene kapitaalmarkt in Nederland wil aanjagen, heb ik besloten tot uitgifte van groene staatsobligaties”, aldus de minister.

Nederland is niet het eerste Europese land dat groene staatsobligaties uitgeeft. In de eurozone zijn verschillende landen die dergelijke obligaties al aanbieden aan investeerders. Zo hebben Frankrijk, België en Ierland al eerder groene staatsobligaties uitgegeven schrijft Hoekstra. Volgens de minister zijn “Deze uitgiftes zijn zeer succesvol geweest, mede dankzij de participatie door Nederlandse pensioenfondsen.” Het succes van de groene staatsobligaties is mede te danken aan het feit dat institutionele beleggers door nieuwe regelgeving meer inzicht moeten geven in de klimaatrisico’s van hun beleggingen.