Nederlandse staat betaalde in 2016 mee aan reorganisatie NAM

De Nederlandse staat zou hebben meebetaald aan de reorganisatie die heeft plaatsgevonden bij de NAM. De NAM is de Nederlandse Aardolie Maatschappij en is onder andere betrokken bij de exploitatie van het aardgas in de Groningse bodem. De NAM had vorig jaar besloten om een reorganisatie door te voeren. Deze reorganisatie zou noodzakelijk zijn omdat de olieprijzen en gasprijzen heel laag stonden. Dit is het gevolg van het grote overschot aan aardolie op de markt. Daarnaast is er in de wereld een energietransitie gaande waardoor de vraag naar fossiele brandstoffen nog verder onder druk komt te staan.  Daardoor liep de productie terug.

Ook het betalen van de schade aan de gebouwen in Groningen ten gevolge van de aardbevingen zorgde er voor dat de NAM een reorganisatie noodzakelijk vond. Toch had de NAM in 2016 een winst van ongeveer een half miljard euro in 2016.  De staat zou echter wel hebben meebetaald aan de reorganisatie. Volgens een onderzoek van de Volkskrant zou de staat een bedrag hebben betaald  van 48,7 miljoen euro. Dit bedrag zou de staat hebben betaald aan de NAM zodat deze organisatie de boventallige NAM-medewerkers een vertrekregeling kon bieden.

Energie Beheer Nederland
De staat heeft het geld voor de NAM gehaald uit Energie Beheer Nederland (EBN), dit werd voorheen de Staatsmijnen genoemd. De EBN is een organisatie die volledig eigendom is van de staat. De enige aandeelhouder van de EBN is het ministerie van Economische Zaken.

EBN en de NAM
De EBN en de NAM zijn twee organisaties die in dezelfde sector actief zijn namelijk de sector waarin delfstoffen gewonnen worden. Toch hebben de organisaties wel een verschillende rol in deze sector. Toch exploiteren beide organisaties het  Groninger gasveld. Er zouden geheime afspraken zijn gemaakt waaruit blijkt dat het EBN deelt in de opbrengsten van het aardgas. Daarnaast zou deze organisatie ook moeten meebetalen in de kosten. Het EBN zou een bijdrage moeten leveren van ongeveer vijftig miljoen. Dit wilde de EBN eerst niet maar door druk vanuit de NAM en door tussenkomst van accountant Ernst & Young is het EBN toch akkoord gegaan met de bijdrage.

Volkskrant
De Volkskrant heeft haar informatie over deze kwestie ontvangen doormiddel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Volkskrant beweert echter dat de tegemoetkoming van EBN aan de NAM nooit publiekelijk onderbouwd. Daarnaast is deze tegemoetkoming ook niet besproken in de Tweede Kamer.