Nederlandse overheid investeert te weinig in innovatie in 2016

NU.nl heeft een gesprek gehad met de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer en voorzitter van universiteitskoepel VSNU Karl Dittrich. Uit dit gesprek kwam naar voren dat er door het huidige kabinet weinig is geïnvesteerd in innovatie en onderzoek. De voorzitters geven aan dat daarmee de economie is beschadigd. De Boer geeft aan dat er meer geld nodig is om het innovatieve niveau in Nederland op peil te houden. Daar is nieuw onderzoek voor nodig en universiteiten moeten de mogelijkheid krijgen om fundamenteel onderzoek uit te voeren. Op dit moment is dit allemaal wat schraal aldus De Boer.

De VNO-NCW en de universiteitskoepel VSNU sporen de overheid aan om per jaar 1 miljard euro vrij te maken. Dit bedrag moet worden besteed aan innovatie en onderzoek. De organisaties zijn bang dat de komende tijd nog minder geld aan innovatie en onderzoek wordt besteed. Er zijn namelijk plannen dat het budget voor onderzoek en innovatie zal dalen met 500 miljoen in de volgende kabinetsperiode. In een investeringsagenda die donderdag 15 september 2016 is gepubliceerd staat dat er vanuit bedrijven 2 miljard euro extra kan vrijkomen.

Reactie van Technisch Werken
Innovatie is een belangrijke basis voor economische vooruitgang. Door technologisch voorop te lopen kunnen overheden en bedrijven hun toekomst veilig stellen. Innovatie is echter geen statisch proces, het is een dynamische beweging. Dit houdt in dat men voortdurend zichzelf, producten, machines en werkprocessen moet ontwikkelen en optimaliseren. Daar is geld en onderzoek voor nodig. Lean management en een innovatief management. Men moet zich richten op kenprocessen en deze voortdurend beoordelen en verbeteren.