Nederlandse economie groeide in derde kwartaal met 7,8 procent ten opzichte van tweede kwartaal 2020

In het derde kwartaal van dit jaar steeg de economische groei in Nederland met 7,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit komt naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft een tweede berekening gemaakt van het bruto binnenlands product (bbp). De resultaten van deze tweede berekening heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag 24 december 2020 gepubliceerd.

Uitkomst is gunstiger

De uitkomst van de tweede berekening is beter dan de uitkomst van de eerste berekening. In de vorige berekening kwam het CBS uit op een economische groei van 7,7 procent. De consumptie van Nederlandse huishoudens werd in de tweede berekening naar beneden bijgesteld maar de consumptie van de overheid ging juist omhoog. Volgens het CBS is dit het gevolg geweest van het feit dat er veel meer patiënten in ziekenhuizen zijn geholpen dan eerder werd ingeschat. Daardoor zijn de investeringen vanuit de overheid naar boven toe aangepast. De groei die door het CBS is gemeten is de grootste economische groei die ooit is gemeten door het statistiekbureau. Toch is dat wel een beetje een vertekenend beeld. Een groot deel van de economische groei is een inhaalslag omdat in het tweede kwartaal een forse teruggang is genoteerd van de Nederlandse economie.

Positief nieuws

Dat neemt niet weg dat het positief nieuws is dat een kwartaal later al duidelijke tekenen zijn waar te nemen van een economisch herstel. Nederland krabbelt uit een dal omhoog en zal 2021 ingaan met goede moed.