Nederlandse banken zijn duurzamer in 2020

Het gaat steeds beter met het maatschappelijk verantwoord ondernemen van banken. De Eerlijke Bankwijzer heeft onder andere onderzoek gedaan naar de manier waarop banken omgaan met het bestrijden van belastingontwijking en vrouwenrechten. Op die gebieden is er volgens de Eerlijke Bankwijzer een ruimte voor verbetering geconstateerd. Op andere gebieden doen banken het wel beter. De resultaten van het onderzoek werden dinsdag 27 oktober 2020 bekend gemaakt in de media. Het onderzoek laat zien dat de drie grote banken in Nederland namelijk de ABN AMRO, ING en de Rabobank duidelijke verbeteringen hebben getoond ten opzichte van twee kaar geleden. Buiten de hiervoor genoemde onderwerpen om zijn de banken beter gaan scoren ook op het gebied van de reductie van CO2-emissie.

De Eerlijke Bankwijzer geeft aan dat de ABN en ING transparanter zijn geworden over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Verder heeft de ABN ook concrete doelstellingen ontwikkeld voor leningen aan onder andere energiebedrijven. Op het gebied van duurzaamheid scoren de Triodos en de Volksbank het beste. Op dit gebied scoort Van Lanschot het slechtste omdat die nauwelijks vooruitgang heeft geboekt de afgelopen jaren. Het bestrijden van belastingontwijking blijkt voor veel banken nog erg lastig. Zo wordt door banken vaak niet gevraagd om openheid over hun belastingbetalingen en schikkingen met de belastingautoriteiten als er leningen worden vertrekt. De banken die in het onderzoek zijn meegenomen zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank (ASN), Triodos, Van Lanschot, Bunq en NIBC.