Bepaalde sectoren hebben het extra druk richting de persconferenties in 2020

Persconferenties hebben een bepaalde invloed op de markt. In bepaalde sectoren worden extra maatregelen verwacht. Hierbij kun je denken aan kapperszaken. Sommige mensen zijn bang dat er tijdens de coronapersconferenties nieuwe maatregelen worden afgekondigd waardoor mensen verder worden beperkt in hun mogelijkheden. Omdat soms nieuwe maatregelen worden gevreesd gaan ze alsnog vlak voor een persconferentie producten en diensten aanschaffen. Hierbij kun je denken aan meer drukte bij kapperszaken in Nederland. Een woordvoerder van kappersbond ANKO heeft dit dinsdag 27 oktober 2020 tegen NU.nl. gezegd.

Er komen vanuit kapperzaken verschillende berichten naar voren. Zo zijn er bedrijven die het heel druk hebben in de aanloop naar een nieuwe coronapersconferentie maar er zijn ook bedrijven die dit beeld helemaal niet herkennen. Dat is ook een beetje afhankelijk van het gevoel van consumenten. Sommige consumenten willen nog snel bepaalde dingen geregeld hebben omdat ze bang zijn dat ze straks beperkt worden. Andere consumenten delen deze zorgen minder.