Nederlandse architecten hebben het druk in 2015

Architecten in Nederland merken dat de economie zich hersteld en dan de bouwsector aantrekt. Het aantal aanvragen voor ontwerpen van nieuwbouwwoningen in Nederland neemt toe. Als men kijkt naar de bouwsom van dit jaar dan kan men concluderen dat architectenbureaus in het tweede kwartaal van 2015 ongeveer 56 procent meer opdrachten hebben ontvangen dan in 2014. Deze cijfers werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bouwsom op hoogste niveau in 5 jaar
Voor nieuwe ontwerpen bereikte de bouwsom in Nederland het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar. Dit komt omdat de vraag naar ontwerpen van nieuwe woningen sterk is gestegen de afgelopen maanden. Verder nemen de aanvragen voor ontwerpen van bedrijfsgebouwen zoals kantoren en andere utiliteitspanden toe. In dit segment was een stijging van 30 procent merkbaar in de aanvragen.

Daling in renovatie
Het aantal aanvragen voor ontwerpen van nieuwbouwwoningen neemt toe. Toch is over de gehele bouwsector niet op elk segment even veel werk voor de architecten. Op het gebied van renovatie van bedrijfsgebouwen nam bijvoorbeeld de aanvraag voor ontwerpen juist af. De bouwsector en de architectenbureaus zijn positief over de ontwikkelingen. Ondanks dat is het niveau van de bouwsom van ontwerpopdrachten op dit moment nog 60 procent onder het niveau van het topjaar 2007.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector trekt aan in Nederland. Geen wonder dat de architectenbureaus het drukker krijgen. Nu moet alles op alles gezet worden om ook 2015 succesvol af te sluiten. Het herstel in de bouw is namelijk nog maar een paar maanden bezig en van een stabiele groei is nu nog geen sprake. De overheid zou ook een bijdrage kunnen leveren door vergunningen eenvoudiger te verlenen.