Nederlandse arbeidsproductiviteit gedaald met half procent in 2016

De arbeidsproductiviteit in Nederland is met 0,5 procent gedaald in 2016. Dit is nog niet eerder gebeurd in een periode van hoogconjunctuur volgens de Volkskrant. De krant publiceerde een artikel over de arbeidsproductiviteit op basis van de Nationale Rekeningen. Dit is de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. In een gesprek met Trouw heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt dat deze situatie uniek is. Sinds het begin van de metingen in 1969 is dit nog niet eerder voorgekomen. Over het algemeen daalt de arbeidsproductiviteit tijdens een recessie oftewel een economische teruggang.

Nu is het dus in 2019 voorgekomen dat in een jaar in de hoogconjunctuur de arbeidsproductiviteit is gedaald. Een reden van de lagere arbeidsproductiviteit zit in het aantal zzp-uren. Het aantal uren dat zzp’ers hebben gewerkt was hoger dan eerder werd aangenomen. Daardoor valt de arbeidsproductiviteit echter lager uit. Dit heeft CBS-econoom Peter Hein van Mulligen tegen de krant gezegd. In 2018 zal de arbeidsproductiviteit waarschijnlijk zijn gestegen met 0,4 procent.
Bij het bepalen van de arbeidsproductiviteit wordt gemeten hoeveel werk mensen in een uur gedaan krijgen. De arbeidsproductiviteit is niet alleen een gegeven over hoe hard men daadwerkelijk werkt en hoeveel arbeid men gemiddeld heeft verricht in een uur. Er wordt ook gekeken naar de mate waarin organisaties succesvol nieuwe technologieën toepassen. Daardoor kan de productiviteit van organisaties ook worden vergroot.