Arbeidsproductiviteit Nederlanders neemt toe in 2016

Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn Nederlandse werknemers minder salaris gaan verdienen. Ondanks dat neemt de arbeidsproductiviteit onder Nederlandse arbeidskrachten wel toe. Dit is gebleken uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toename flexwerkers
Het CBS noemt een aantal factoren die ten grondslag liggen aan de toename van de arbeidsproductiviteit. De hoge werkloosheid is volgens het CBS één van de redenen. Daarnaast is er sprake van een toename in het aantal flexwerkers zoals uitzendkrachten in Nederland. Ook het aantal zelfstandigen, zoals zzp’ers, neemt toe.

Werknemers hebben de afgelopen jaren volgens het CBS weinig eisen. Daardoor is er bij werkgevers nauwelijks motivatie en geen prikkel om het salaris van de werknemers te verhogen.

Werknemers worden productiever
In Nederland worden werknemers de afgelopen jaren steeds een beetje productiever. Decennialang zorgde deze verhoging van de productiviteit er voor dat er een economische groei ontstond. De economie bleef groeien ondanks het feit dat er in Nederland minder uren werd gewerkt.

Scholing en automatisering
Door een betere scholing van personeel kan personeel effectiever haar taken uitvoeren en daardoor productiever worden voor werkgevers. Scholing is dus een belangrijke investering waarmee de kwaliteit van het personeel wordt vergroot. Er worden minder fouten gemaakt en men werkt ‘slimmer’.

Een andere reden die er voor zorgt dat er meer geproduceerd kan worden heeft te maken met de technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren. Doordat veel productieprocessen en administratieve processen worden geautomatiseerd gaat de snelheid en efficiëntie omhoog. Er kan meer worden geproduceerd in minder tijd tegen een betere kwaliteit.

Lean management
De lean manufacturing en lean management processen zorgen er voor dat kennis en technologie samen tot een effectief organisatiebeleid worden ontwikkelt. Organisaties worden lean, dit betekend dat ze ‘slanker’ worden. Veel bedrijven richten zich op kernprocessen waarmee het meeste rendement kan worden bereikt. Processen die daar niet aan bijdrage worden gezien als ‘waste’  oftewel afval. In Lean management wordt waste zoveel mogelijk teruggedrongen zodat het rendement en de productiviteit omhoog gaat. Dit is ook van invloed op het personeelsbeleid.

Vergrijzing
Nederland vergrijst. Dat hoor je regelmatig in het nieuws. Met vergrijzen bedoelt men dat inwoners van Nederland steeds ouder worden en dat er weinig jeugd is om de lege arbeidsplaatsen van oudere werknemers over te nemen als deze met pensioen gaan. Het CBS wijst erop dat de arbeidsproductiviteit in Nederland omhoog moet blijven gaan. Juist vanwege de vergrijzing moeten straks minder personeelsleden het werk doen wat in het verleden door meerdere arbeidskrachten werd uitgevoerd.

Reactie van Technisch Werken
Met name de technologie zorgt er voor dat men sneller kan werken. Door betere gereedschappen en werktuigen kan men veel werk effectiever uitvoeren. De automatisering draagt daar eveneens aan bij. Automatisering is overigens niet beperkt tot fabrieken en industrie. Ook in administratieve processen wordt veel geautomatiseerd. In een eerder nieuwsbericht op technischwerken.nl is beschreven dat de automatisering in Nederland in 2015 enorm is toegenomen. Als men kijkt naar de technologietrends voor 2016 dan verwachten trendwatchers dat ook in dat jaar meer ontwikkelt zal worden op het gebied van automatisering waaronder Internet of Things.