Elf procent van de bedrijven voldoet helemaal niet aan de Arbowet in 2019

Volgens de Inspectie SZW voldoet elf procent van de bedrijven in het geheel niet aan de Arbowet in Nederland. Dit bericht werd dinsdag 16 juli 2019 bekend gemaakt door de Inspectie SZW op basis van onderzoek Arbo in bedrijf 2018. In totaal zou ongeveer 33 procent van de bedrijven echt voldoen aan alle verplichtingen van de Arbowet in 2018. De Inspectie SZW wijst op het belang van de Arbowet. Deze wet is er opgericht dat bedrijven veilig werken bevorderen en ongelukken worden voorkomen. Met name in de bouwnijverheid en de landbouw speelden relatief veel arbeidsrisico’s in 2018. Er zijn in de bouw maar ook in de techniek specifieke risico’s omdat werknemers hier vaak werken met gereedschappen en machines. Ook werkt men in de bouw en de techniek regelmatig op hoogte of krijgt men te maken met harde geluiden met kans op gehoorbeschadigingen. Bedrijven hebben verschillende risico’s op de werkvloer.

Met de risico inventarisatie en evaluatie die verplicht is vanuit de Arbowet kunnen bedrijven de risico’s in kaart brengen en tevens trachten op te lossen door concrete acties te formuleren. Het is belangrijk dat bedrijven hier doelbewust mee omgaan zodat ongelukken worden voorkomen. Het komt in de praktijk nog te vaak voor dat bedrijven pas veiliger gaan werken nadat een ongeluk heeft plaatsgevonden. Dan is het echter te laat. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ongelukken worden voorkomen. Daar moet het personeel echter aan meewerken. Daarom zijn duidelijke werkinstructies en veiligheidsinstructies nodig. Deze moeten worden verstrekt door het bedrijf en de uitzendorganisatie als de werknemer via een uitzendbureau werkzaamheden verricht. Dit noemt men de doorgeleidingsplicht van de uitzendorganisatie. Informatie is van groot belangrijk bij het voorkomen van ongelukken. Als men weet hoe er veilig gewerkt moet worden dan kan men elkaar ook op onveilig gedrag aanspreken.