Bijna 21.000 bedrijven en instellingen voldoen niet volledig aan de Arbowet in 2018

Vanaf 1 juli 2017 zijn werkgevers in Nederland vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om de minimumeisen vast te leggen met betrekking tot de thema’s gezond en veilig werken. Daarbij heeft ook de preventiemedewerker een centralere rol gekregen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van een bedrijf of organisatie.

Ui cijfers van onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr komt echter naar voren dat bijna 21.000 bedrijven en instellingen in Nederland niet voldoen aan de richtlijnen uit de Arbowet. Dit is ongeveer vier procent van het totaal aantal bedrijven dat Nederland rijk is. Verder komt uit de cijfers van het onderzoek naar voren dat ruim 23.000 bedrijven willen overstappen naar een andere arbodienstverlener. Deze cijfers werden vrijdag 12 januari 2018 bekend gemaakt. Vooral in de horeca, handel en zakelijke dienstverlening worden veel onvolkomenheden geconstateerd aangaande de naleving van de Arbowet en de verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat bijna zeventig procent van alle onderzochte bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt. Daarnaast geeft 27 procent dat ze hun procedures met betrekking tot de Arbowet zelf intern hebben geregeld. Verder heeft ongeveer vier procent van de bedrijven de uitwerking van de Arbowet voor hun bedrijf op geen enkele manier hebben geregeld. Tot de laatste groep behoren vooral de kleinere bedrijven en instellingen met een personeelsbestand of loonlijst van maximaal twintig medewerkers. Volgens Conclusr kunnen vooral grotere bedrijven een goed Arbobeleid ontwikkelen en is dat vaak voor de kleinere bedrijven moeilijk.