Wat is arbeidsproductiviteit?

Arbeidsproductiviteit wordt ook wel de gemiddelde arbeidsproductiviteit genoemd en is de hoeveelheid werk of productie die één arbeider produceert per tijdseenheid. De arbeidsproductiviteit kan bijvoorbeeld per uur in kaart worden gebracht. Hoe hoger de productiviteit is per arbeider hoe minder arbeid er relatief nodig is. De arbeidsproductiviteit is geen vast gegeven. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit kan veranderen.

De arbeidsproductiviteit heeft niet zozeer te maken met het kwantitatieve aspect oftewel de hoeveelheid arbeiders maar meer met het kwalitatieve aspect oftewel de vaardigheden, kennis en competenties van de arbeiders. De arbeidsproductiviteit wordt ook gemeten door per arbeider de toegevoegde waarde te nemen.

Een hoge arbeidsproductiviteit kan verschillende oorzaken en redenen hebben. Zo kan een hoge arbeidsproductiviteit ontstaan door een goede scholing van de arbeidskracht. Ook kan specialisatie een belangrijke invloed hebben. Als werknemers gespecialiseerd zijn in specifieke werkzaamheden kan het werk effectiever worden uitgevoerd waardoor de hoeveelheid werk per uur omhoog gaat kortom de arbeidsproductiviteit gaat omhoog. Specialisatie kan in het kader van arbeidsproductiviteit worden beschouwd als de noodzaak om te ruilen omdat de meeste bedrijven en arbeiders niet zelf alle goederen kunnen produceren waaraan ze behoefte hebben. Bedrijven kunnen gespecialiseerd zijn in de productie van bepaalde producten en halffabricaten die andere bedrijven niet kunnen produceren. Zo kunnen bedrijven ook doordat ze verschillende halffabricaten voor elkaar maken ook een gezamenlijke productieketen vormen.

De arbeidsproductiviteit heeft ook te maken met de manier waarop bedrijven werk en werkzaamheden inrichten en plannen. Uiteindelijk moet een arbeider het werk doen waarvoor hij of zij geschikt is. Opleiding en training kunnen de kwaliteiten van een arbeider verbeteren. Een vakbekwame arbeider heeft een hogere productiviteit dan een arbeider die minder vakbekwaam is. Daarnaast heeft kapitaalintensiteit invloed op de arbeidsproductiviteit. De inzet van veel en vooral ook de juiste kapitaalgoederen zoals goede gereedschappen en machines kan een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit. Met goede veilige machines en gereedschappen kunnen mensen meer produceren.