Nederlands ondernemersvertrouwen ook aan begin kwartaal drie van 2016 positief

Ondernemers in Nederland zijn nog steeds positief over de economie. Op dinsdag 16 augustus 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens bekend over de indruk die ondernemers hebben over hun toekomst. Daarvoor heeft het CBS de stemmingsindicator van ondernemend Nederland gebruikt. Deze stemmingsindicator laat zien dat het ondernemersvertrouwen ook aan het begin van kwartaal drie van 2016 positief is.

Ondernemersvertrouwen
Het vertrouwen van ondernemers kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op 7,9. Dit indexcijfer ligt ruim boven het gemiddelde indexcijfer van het ondernemersvertrouwen sinds men de meting van dit vertrouwen indexeerde in 2008. Desondanks ligt het ondernemersvertrouwen aan de start van kwartaal drie wel lager dan het ondernemersvertrouwen in kwartaal twee van 2016.

Bouwsector
In de groothandel sector zijn ondernemers in Nederland nu al drie jaar op rij positief over hun toekomst. Ook met het ondernemersvertrouwen in de bouwsector gaat het goed. Dit heeft te maken met het feit dat veel bouwbedrijven het in Nederland nog heel druk hebben in 2016. De bouwsector trekt al sinds medio 2015 aan in Nederland.

Delfstoffenwinning
De delfstoffenwinning is een sector waar men minder positief is over de toekomst. In deze sector is men negatief over de ontwikkelingen op de markt. Dat is niet verwonderlijk want in de oliebranche is er sprake van een overproductie. Er wordt meer olie geproduceerd dan de vraag naar olie op de markt. Daardoor nemen de olievoorraden toe en daalt de prijs van olie aanzienlijk. Het ondernemersvertrouwen bereikte in de sector delfstoffenwinning het laagste niveau sinds 2009.

Reactie van Technisch Werken
De economische vooruitzichten zijn nog vrij onzeker in Nederland en Europa. De Brexit zorgt voor de nodige onrust. Toch is het goed dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog steeds positief gestemd is over de economische toekomst. Dit vertrouwen is een belangrijke basis voor de economie. De economie draait namelijk voor een groot deel op het vertrouwen dat men in de economie zelf heeft. Het wegvallen van dit vertrouwen heeft in het verleden regelmatig voor flinke economische problemen gezorgd.