Brexit raakt Nederlands ondernemersvertrouwen nauwelijks in juli 2016

Brexit is een term die wordt gebruikt voor het vertrek, oftewel de exit, van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit is een gevolg van een Brits referendum over de Europese Unie. De uitslag van dit referendum in juni 2016 maakte duidelijk dat een meerderheid van de Britten voor een vertrek is van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit werd onvermijdelijk.

De gevolgen van een Brexit zijn echter nog onduidelijk voor zowel Groot-Brittannië als de Europese Unie. Ook de bedrijven in Groot-Brittannië en de Europese Unie weten niet precies wat hun te wachten staat. Nederlandse producenten lijken zich in de maand juli van 2016 nauwelijks bezorgd te hebben gemaakt over de Brexit. Deze conclusie kan worden getrokken over een eerste schatting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd op donderdag 28 juli 2016. Het vertrouwen van producenten zakte in de maand juli een klein beetje ten opzichte van de maand juni. In Juni 2016 werd nog het hoogste niveau in producentenvertrouwen in ruim vijf jaar bereikt.

De index die als graadmeter dient voor het vertrouwen van producenten daalde naar 5,1 in juli terwijl deze graadmeter in juni nog op 5,4 stond. In de maand juli ’16 bleven veel producenten in Nederland positief. Vooral de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn positief over de toekomst.  Deze sectoren zijn verbonden aan de bouwsector en de woningbouw trekt aanzienlijk aan. Het vertrouwen van ondernemers in Nederland is nog bovengemiddeld goed. Als men kijkt naar het langjarige gemiddelde van 0,5 dan is een indexcijfer van 5,1 een goed resultaat.

Reactie van Technisch Werken
Hoewel de het vertrouwen in de Nederlandse industrie nog niet zo heel positief gestemd is mag men in Nederland toch spreken van een positieve tendens. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. De economie hangt samen van vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven. Als dit vertrouwen er is kan men dat zien als een goede basis voor een verdere groei. Toch zijn er onzekere factoren zoals de Brexit. De overheid kan weinig aan deze internationale ontwikkelingen doen. Ook de olieprijs is een factor die een rol speelt evenals de prijs van staal.

Het is wel belangrijk dat er verstandig met internationale verdragen wordt omgegaan. Denk hierbij aan TTIP het verdrag dat met de Amerikanen gesloten zou kunnen worden. Aan dit soort verdragen kleven veel nadelen. Nederland zou er goed aan doen om eens na te denken over de economische samenwerking met Rusland. Op dit moment zijn er nog verschillende sancties die deze samenwerking onder druk zetten. Toch zou het voor Europa beter zijn als de economische betrekkingen met Rusland worden aangehaald.