Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal 2018

Het ondernemersvertrouwen is een index waarmee het Centraal Bureau voor de Statistiek duidelijk wil maken hoe ondernemers over de toekomst van hun bedrijf en hun bedrijvigheid denken. Als het ondernemersvertrouwen hoog is zullen veel bedrijven extra gaan investeren in personeel en materiaal. Wanneer het ondernemersvertrouwen lager wordt zullen investeringen vaak omlaag gaan en dat is minder goed voor de economie en arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen in het ondernemersvertrouwen
Sinds het einde van de economische crisis gaat het echter beter met het ondernemersvertrouwen in Nederland. Dit ondernemersvertrouwen gaat schommelend omhoog. Soms is er sprake van een stijging dan is er weer sprake van een lichte daling. Aan het begin van het tweede kwartaal is het ondernemersvertrouwen in Nederland met vier punten gezakt ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daardoor kwam de index voor het ondernemersvertrouwen uit op 14,2. De daling volgt op een aanzienlijke stijging in het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal van 2018 kwam het ondernemersvertrouwen nog uit op het hoogste niveau sinds de start van de waarneming.

Ondernemersvertrouwen is hoog
Toch is het ondernemersvertrouwen ook aan het begin van het tweede kwartaal van 2018 niet slecht. In de meeste sectoren ligt het vertrouwen gemiddeld nog altijd hoog. Alleen in de delfstoffenwinning is er sprake van een negatief ondernemersvertrouwen. Er vinden minder investeringen plaats in de olie- en gassector. Dit heeft onder andere te maken met de energietransitie en de teruglopende vraag naar fossiele brandstoffen. De detailhandel heeft ook te maken met negatieve omzetcijfers die het ondernemersvertrouwen drukken.

Tekort aan personeel
Veel bedrijven die een hoog ondernemersvertrouwen hebben zijn positief over de toekomst. Toch zijn er ook kanttekeningen. Bedrijven die het druk hebben merken dat het vinden van geschikt personeel voor de openstaande vacatures vaak lastig is. Zo hebben bedrijven in de bouw, installatietechniek en elektrotechniek vaak een goedgevulde orderportefeuille maar hebben ze daarnaast ook een tekort aan uitvoerend technisch personeel. Veel technische bedrijven schakelen uitzendbureaus in om hen te ondersteunen bij het zoeken naar personeel.

Desondanks is het aanbod op de arbeidsmarkt gering en zijn investeringen in opleidingen noodzakelijk. Werkzoekenden worden doormiddel van omscholing, bijscholing en BBL-trajecten geschikt gemaakt voor een functie in de techniek. Zo hoopt men het personeelstekort aan te pakken in de technische sector en de bouw. Als dit personeelstekort wordt opgelost kan het ondernemersvertrouwen ook op een hoger niveau komen.