Nederland was de grootste fietsenexporteur van Europa in 2015

Nederlandse fietsexporteurs zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de EU-export van fietsen.  Het overgrote deel van de de fietsen die voor de export bestemd zijn worden in eigen land gefabriceerd. De rest van de export van fietsen is afkomstig van fietsen die uit andere landen naar Nederland worden ingevoerd en dan vervolgens weer worden geëxporteerd naar andere landen. In 2015 exporteerde Nederland voor 793 miljoen euro aan fietsen. Dit aantal lag 14 procent hoger dan het aantal geëxporteerde fietsen in 2014. De enorme export van fietsen maakt Nederland de grootste fietsexporteur van Europa.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte de cijfers over de Nederlandse fietsenexport woensdag 4 mei 2016 bekend. Het CBS gaf daarbij ook aan dat Duitsland in Europa op de tweede plaats staat als het gaat om de export van fietsen. Nederland is niet alleen de grootste exporteur van fietsen het is ook de grootste producent van fietsen in Europa.

Reactie van Technisch Werken

Nederland is wereldwijd een bekend land als het gaat om fietsen. In Nederland wordt veel gefietst en daarnaast worden goede fietsen geproduceerd. Geen wonder dat Nederland ook het meeste fietsen exporteerde in 2015 van alle Europese landen. Ook in 2016 zal Nederland waarschijnlijk de grootste exporteur en producent van fietsen zijn in Europa. Nederland moet echter wel voorop lopen en blijven innoveren. Er moeten telkens betere en mooiere fietsen worden ontwikkeld en geproduceerd om de concurrentie van andere landen te verslaan.