Nationaal Hitteplan op 23 juli 2019 wat moet ik doen?

Als de weersvoorspellingen zo blijven, zal morgen (dinsdag 23 juli) het Nationaal Hitteplan in uw regio worden geactiveerd! Het KNMI verwacht voor Friesland een periode met aanhoudende hitte. Dit vormt een bedreiging voor de gezondheid, vooral voor zuigelingen, kinderen, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Het kan zijn dat sommigen uw actieve aandacht nodig hebben. Ook mensen die in de bouw werken in de hitte van de zon moeten rekening houden met hun eigen veiligheid en de veiligheid van mensen in hun omgeving. Door de warmte kan de concentratie minder worden en neemt de kans op fouten toe.

Wat moet ik doen om de risico’s te beperken?
De kernboodschappen luiden: houd uw woning koel; houd uzelf koel; drink extra; help personen die dit niet zelf kunnen; wend u bij vragen over medicatie tot de huisarts of apotheker. Als je aan het werk bent kun je dat het beste doen in de schaduw en op een plek waar sprake is van goede ventilatie. Dit is op de bouw echter niet altijd mogelijk. Maak daarom met je leidinggevenden afspraken over de momenten waarop je werkt en de momenten waarop je verkoeling en rust kunt nemen. Drink vooral voldoende water.

Denk aan de veiligheid en draag pbm’s
Blijf echter wel je persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Hoe warm het ook is persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van levensbelang. Werkschoenen, werkkleding en een werkhelm kunnen wellicht de warmte nog verder vergroten. Draag deze persoonlijke beschermingsmiddelen echter altijd in een omgeving waar deze verplicht zijn. Als je echter rust kunt nemen in een veilige omgeving dan kun je met toestemming van je leidinggevende wellicht tijdelijk de persoonlijke beschermingsmiddelen even uit doen om verder af te koelen. Tijdens een toolboxmeeting kunnen grote bedrijven extra tips aan medewerkers geven om veilig te werken in de warmte.