Moet een erkende feestdag in 2019 worden uitbetaald aan uitzendkrachten?

Het is Kerst 2019 en zoals elk jaar vallen Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag onder de erkende feestdagen van Nederland. Dat betekent dat werknemers vrij hebben tijdens deze twee Kerstdagen tenzij er sprake is van een bepaald dienstrooster waarbij de inzet van de werknemer ook gedurende de Kerstperiode vereist is. Denk hierbij aan bepaalde functies in de zorg, ziekenhuizen en in de hulpverlening. De wettelijk erkende feestdagen dienen door de werkgever te worden uitbetaald aan de werknemers.

Ook uitzendkrachten hebben recht op doorbetaling van de feestdagen. Deze doorbetaling is echter niet in elke situatie verplicht. Zo kan het zijn dat een flexkracht normaal gesproken ook niet op de dag wordt ingezet waarop de feestdagen vallen. Als men kijkt naar de Kerstdagen van 2019 dan vallen deze dagen op woensdag 25 december 2019 en donderdag 26 december 2019. Als de werknemer normaal gesproken alleen is ingeroosterd op bijvoorbeeld de maandag en de vrijdag dan zou deze niet automatisch recht hebben op doorbetaling van de Kerstdagen. Als de werknemer wel normaalgesproken werkt op woensdagen en donderdagen dan zou hij of zij wel recht hebben op doorbetaling.

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) geeft op haar website extra duidelijkheid hierover. Uitzendkrachten hebben recht op doorbetaling van het feitelijke loon wat de uitzendkracht zou ontvangen als er geen sprake was geweest van een feestdag. Het moet dan echter wel een erkende feestdag zijn die niet valt op zaterdag en/of zondag (als de werknemer normaalgesproken niet in het weekend werkt). Het doorbetalen van de feestdag van uitzendkrachten valt onder verantwoordelijkheid van het uitzendbureau of detacheringsbureau. Deze intermediairs betalen het loon van de uitzendkracht door als de feestdag(en) binnen het normale rooster van de uitzendkracht valt.

De SNCU merkt hierbij op dat in de uitzendovereenkomst duidelijk genoteerd moet zijn wat de arbeidsomvang/ rooster is van de uitzendkracht. Als hieruit niet duidelijk naar voren komt dat de dag waarop de feestdag valt als vaste werkdag is aan te merken, zal worden gekeken of er sprake is van een zogenaamd bestendig arbeidspatroon. Een bestendig arbeidspatroon is in 2019 een periode van 13 aaneengesloten weken waarin de uitzendkracht direct voorafgaand aan de feestdag op de desbetreffende dag in de week ingeroosterd is geweest of heeft gewerkt. Als er sprake is van een bestendig arbeidspatroon zal de uitzendkracht recht hebben op doorbetaling van de erkende feestdag.