Meeste Technische bedrijven gesloten in Kerstperiode 2022

In de laatste week van het jaar vanaf 26 december tot 31 december zijn veel bedrijven in de techniek gesloten. Het is traditiegetrouw een vakantieperiode. Week 52 is er weinig bedrijvigheid in Nederland maar dat is niet van toepassing op alle sectoren. In de techniek is het echter rustig. De technische sector heeft over het algemeen ook rond de bouwvak een rustige periode maar daar is de laatste jaren wel wat verandering in gekomen. De Kerstperiode heeft deze verandering niet meegemaakt maar dat is maar goed ook.

Licht van de wereld

De Kerst is een periode vanuit het Christelijke geloof waarin aandacht wordt gegeven aan de geboorte van Jezus. Jezus is het Licht van de wereld en is als Zoon van God het voorbeeld geweest voor mensen om een liefdevol leven te leiden en elkaar tot voorbeeld te zijn. De Kerst is bij uitstek een periode om dit geloof met elkaar te delen waardoor families elkaar ontmoeten, vrienden en kennissen. De afgelopen jaren hebben mensen vanwege corona dit feest niet altijd optimaal kunnen vieren. Gelukkig is Kerst 2022 daarentegen weer een periode waarin mensen wel dichter bij elkaar kunnen en mogen komen.

Geloof, hoop en liefde

Goed dat bedrijven daarom in de Kerstperiode dikwijls gesloten zijn of hun openingstijden hebben beperkt. Dan hebben mensen de ruimte om Kerst met elkaar te vieren en tegelijkertijd de spreekwoordelijke batterij op te laden voor het komende jaar. Over 2023 zijn de economische vooruitzichten tegenstrijdig. Dat heeft ook zijn weerslag op de maatschappij. Mensen zijn onzeker geworden en hebben meer psychische klachten wat ook in de verzuimcijfers naar voren komt. Door Kerst mogen we geloven dat er ruimte is voor geloof, liefde en hoop voor de toekomst. Laten we er voor elkaar zijn op de arbeidsmarkt maar ook voor de gehele maatschappij.