Meeste Nederlandse bedrijven zijn positief over mogelijkheden 2021 en 2022

Een toenemend aantal bedrijven in Nederland is positief gestemd over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Volgens de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is negentig procent van de bedrijven positief over de mogelijkheden die ze hebben in de komende 12 maanden. De KvK en het CBS hebben de afgelopen tijd een conjunctuurenquête gehouden onder bedrijven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Vastgoed- en vervoerbedrijven het meest positief zijn over de toekomst.

Coronacrisis

Toch zijn niet alle bedrijven positief gestemd over de toekomst. Er zijn in Nederland een behoorlijk aantal bedrijven hard geraakt door de coronacrisis. Met name de bedrijven die veel te maken hebben gehad met lockdownmaatregelen hebben moeite om de komende tijd er financieel bovenop te komen. Een aantal van deze bedrijven heeft behoefte aan extra financiering. KVK-adviseur Angèle Magré geeft aan dat sommige sectoren nog in zwaar weer verkeren.

Onzekerheid

Deze sectoren zijn bovendien onzeker over hun toekomst omdat deze toekomst vaak afhankelijk is van eventuele nieuwe coronamaatregelen. Met name aan het einde van de zomer en het begin van het najaar zouden er mogelijk weer nieuwe maatregelen kunnen worden doorgevoerd als de besmettingen in Nederland toenemen. Hoe meer besmettingen hoe grote de kans is op meer maatregelen die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan. De evenementenbranche en de horeca hebben hier al veel mee te maken gehad evenals de toeristenbranche.

Extra financiering

Volgens het CBS en het KVK heeft 12 procent van de bedrijven met vijf tot twintig werknemers behoefte aan extra financiering. Dit geld hebben bedrijven nodig als extra werkkapitaal en financiering om de voorraden of personeel kunnen te betalen. Volgens het onderzoek hebben vastgoedbedrijven, vervoerders en bedrijven in de cultuur- en horecasector het meeste kapitaal nodig de komende tijd. Desondanks zijn er maar weinig ondernemers die de komende tijd verwachten dat ze failliet gaan.

Dienstensector

Het gaat hierbij om zowel grote bedrijven als kleine bedrijven. In de dienstensector worden de meeste faillissementen verwacht in de dienstensector. Daar is het percentage verwachte faillissementen uitgekomen op 0,9 procent. In de handel verwacht men een percentage faillissementen van 0,2 procent en in de industrie verwacht men ook 0,2 procent faillissementen. Door ondersteuningsmaatregelen van de overheid zoals de loonkostensubsidie NOW en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is het aantal faillissementen beperkt.