Philips diende de meeste octrooiaanvragen in van alle Nederlandse bedrijven in 2018

In 2018 werden vanuit Nederland een recordaantal octrooiaanvragen ingediend. Het afgelopen jaar kwam het aantal Europese octrooiaanvragen op maar liefst 7.140. Dit aantal is het hoogste aantal octrooiaanvragen dat ooit vanuit Nederland is ingediend. Dat maakte het Europees Octrooibureau (EOB) dinsdag 12 maart 2019 bekend.

Een groot aantal octrooiaanvragen werd ingediend vanuit bedrijven. Daarbij valt het op dat met name Philips veel octrooiaanvragen heeft ingediend in 2018. Philips diende in totaal 1.617 octrooiaanvragen in en Philips Lighting in totaal 573. Andere bedrijven die veel octrooiaanvragen indienden zijn Airbus (509) en DSM (500). Deze bedrijven dienden vanuit Nederland de meeste octrooiaanvragen in het afgelopen jaar. Dat maakt duidelijk dat deze bedrijven veel aandacht hebben voor innovatie en research and development.

Door research and development oftewel onderzoek en ontwikkeling hopen bedrijven innovatieve producten te bedenken waarmee ze hun positie in de wereldwijde kenniseconomie proberen te verstevigen. Ook startups houden zich in belangrijke mate bezig met research and development. Een startup is echter meestal een kleine organisatie die lang niet de mensen en middelen heeft als een grote organisatie zoals Philips. Het aantal octrooiaanvragen hoeft niet te betekenen dat de bedrijven ook daadwerkelijk nuttige technologie hebben uitgevonden. Uiteindelijk zal slechts een klein deel van de octrooiaanvragen worden omgezet in daadwerkelijke productie.