Meeste Groningers met aardbevingsschade verwachten geen woningversteviging in 2020

Ongeveer 14 procent van de inwoners van de provincie Groningen die schade hebben gelden door aardbevingen verwacht dat hun woning versterkt zal worden. Dit komt naar voren uit een nieuw rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen en werd gepubliceerd op maandag 16 december 2019. Een aantal inwoners van Groningen heeft meerdere keren te maken gehad met schade aan hun woning vanwege aardbevingen ten gevolge van de aardgaswinning.

Van deze groep geeft 37 procent aan dat hun woning verstevigd zou moeten worden. In totaal heeft echter drie procent van deze groep daadwerkelijk ook een bouwkundige ingreep aan de woning laten uitvoeren waardoor de woning verstevigd is. De helft van de bewoners van een woning met veel bevingsschade heeft aangegeven dat ze niet verwachten dat hun woning nog versterkt zal worden. Daarnaast geeft 36 procent aan dat ze het niet zouden weten. Het onderzoek werd gehouden onder meer dan vierduizend mensen.