Duizenden Groningse woningen moeten in 2018 versterkt worden ten gevolge van aardbevingsschade

Ongeveer 5.000 woningen en andere gebouwen die aanwezig zijn in het Groningse aardbevingsgebied moeten zo snel mogelijk worden verstevigd. Dit bericht heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bekend gemaakt aan minister Wiebes die hiervoor mede verantwoordelijk is. In het advies is ook aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan het gebied 10 kilometer ten noorden van Groningen.

Verder geeft de toezichthouder aan dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag moet naar 12 miljard kuub gas per jaar. Er moeten maatregelen genomen worden waardoor de afbouw van de gaswinning verder wordt gestimuleerd. Zo moet er een verbod komen waardoor grootverbruikers van aardgas geen gas meer mogen gebruiken uit Groningen. Het advies van de SodM is dus tweeledig. Het afbouwen van de gaswinning en het verstevigen van gebouwen moeten beide worden gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied van Groningen te optimaliseren.