Schademeldpunt geopend in september 2014 voor Groningers met aardbevingsschade

Groningers met schade die ontstaan is door aardbevingen kunnen binnenkort terecht bij een schademeldpunt dat geopend is door Vereniging Eigen Huis (VEH). Deze vereniging is van mening dat verschillende leden die in een aardbevingsgebied wonen nauwelijks gehoor vinden bij de (lokale) overheid. Ook de Tweede Kamer zou volgens Vereniging Eigen Huis geen goed beeld hebben over de problematiek in Groningen met betrekking tot gaswinning en de gevolgen daarvan voor de huizeneigenaren.

Schadeafhandeling aardbevingsgebied
Een tijdje geleden meldde minister Kamp nog in de Kamer dat 77 procent van alle schadegevallen ten gevolge van aardbevingen is verholpen in Groningen. Dit klinkt positief maar de VEH geeft aan dat er nog steeds veel mensen in Groningen wachten op hulp bij schadeproblemen aan hun woning. Volgens de VEH wachten nog ruim 4000 woningeigenaren op een correcte afhandeling van de schade die ontstaan is door de gaswinning van de NAM.

De 77 procent van de schadegevallen die zijn afgehandeld zijn vooral eenvoudige schadegevallen. Hierbij kan gedacht worden aan kleine scheurtjes in muren en dergelijke. De woordvoerder van VEH Manon van Essen merkt op dat veel grote schadegevallen minder eenvoudig worden opgelost. Hierbij worden woningeigenaren van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd. Dit gebeurd ook bij schadegevallen waarbij de oorzaak van de schade moeilijker te achterhalen is aldus Manon van Essen.

Urgentielijst Gasschade
De Vereniging Eigen Huis vindt het heel vervelend dat een aantal woningeigenaren soms maanden lang in onzekerheid zitten over de schade aan hun woning en de manier waarop deze wordt verholpen. Een aantal woningeigenaren met aardbevingsschade kunnen moeilijk een oplossing vinden door de bureaucratie en de complexe procedures. Vanwege deze problematische situaties heeft de VEH de Urgentielijst Gasschade geopend.

Reactie van Technisch Werken
De aandacht in Groningen is vooral gericht op het winnen van aardgas. Er wordt echter nog te weinig rekening gehouden met de schade voor de bewoners ten gevolge van de bodemdaling. Deze schade moet serieus genomen worden maar elke individuele bewoner heeft zijn of haar eigen schade. Door gezamenlijk elkaar te ondersteunen bij het vinden van de juiste kanalen om de schadeclaims in te dienen kan men van elkaar leren en effectiever een procedure starten. Het initiatief van VEH is daarom verstandig. Het is echter wel jammer dat dit soort initiatieven noodzakelijk zijn om de politiek en andere organisaties in beweging te brengen. Het zou fijn zijn als de overheid hierin meer een sturende rol op zich zou nemen zodat de bevolking in Groningen niet voortdurend tegen procedurele hindernissen oploopt bij het melden en laten verhelpen van schades.