Zeker 100.000 Groningers gedupeerd door aardbevingsschade tot 2016

Het exacte aantal Groningers dat last heeft gehad van aardbevingen is moeilijk vast te stellen. Het blijkt zelfs moeilijk om precies te achterhalen hoeveel woningen en utiliteitscomplexen schade hebben ondervonden ten gevolge van aardbevingen. Volgens een bericht van de NOS zouden zeker  100.000 Groningers wonen in een huis dat beschadigd is door aardbevingen die zijn ontstaan ten gevolg e van de gaswinning in de provincie.

Materiele schade
De NOS heeft dit bericht wereldkundig gemaakt naar aanleiding van de uitkomsten uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. Voor het onderzoek zijn verschillende gegevens geraadpleegd. Zo hebben de onderzoekers gegevens van de NAM over schademeldingen verwerkt. Deze gegevens zijn gecombineerd met gegevens van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ongeveer vijfentwintig procent van de gedupeerden heeft meerdere malen te maken gehad met schade die ontstond door aardbevingen. Sinds 2012 zijn er in Nederland ongeveer 70.000 schademeldingen gedaan. In totaal zijn van deze schademeldingen 55.000 afgehandeld. Er zijn nog ongeveer 15.000 schademeldingen die nog moeten worden afgehandeld. Deze schademeldingen zijn in verschillende stadia van afhandeling. Dit betreft echter materiele schade. Naast materiele schade is er ook emotionele schade onder de Groningers in het aardbevingsgebied.

Emotionele schade
Niet alle schade is aantoonbaar in materialen en woningen. Emotionele schade is minder zichtbaar maar kan wel ernstig zijn. Het blijkt dat veel Groningers in het aardbevingsgebied zich in hun eigen huis niet meer veilig voelen. Gemiddeld voelt vijfentachtig procent van de Nederlanders zich veilig in hun eigen huis. Onder Groningers in het aardbevingsgebied is dat slechts zestig procent van de ondervraagden. De Groningers die daadwerkelijk te maken hebben gehad met aardbevingsschade zijn nog minder gerustgesteld. Van deze groep ondervraagden voelde net iets meer dan dertig procent zich thuis nog veilig.