Meer zzp’ers zorgen voor toename aantal bedrijven in Nederland in 2022

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijven in Nederland toegenomen. Het totale aantal bedrijven in Nederland is gestegen tot meer dan 2,3 miljoen. Dit is een groei van ongeveer 5,7 procent. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Kamer van Koophandel (KVK). De KvK heeft hiervoor de Bedrijvendynamiek 2022 gehanteerd. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal zelfstandigen zonder personeel er voor heeft gezorgd dat het aantal bedrijven is toegenomen. Van de werkzame beroepsbevolking was op 1 januari 2023 ongeveer 17 procent zelfstandig ondernemer zonder personeel. Tien jaar gelden was dit percentage nog 10 procent. Er zijn grote regionale verschillen. Zo is het aantal ondernemers in de Randstad veel sterker gegroeid dan in andere regio’s.

In provincies zoals Zeeland, Limburg en de Noordelijke provincies neemt de groei aan zzp’ers juist af volgens de gegevens van de KvK.  De provincie met de meeste ondernemers is Zuid Holland. Daar zijn 443.000 ondernemers geregistreerd. In deze provincie is ook de sterkste toename aan ondernemers genoteerd namelijk een groei van 6,2 procent. Op de tweede plaats staat de provincie Flevoland met 5,3 procent.  De laagste groei op dit gebied is genoteerd in de provincies Drenthe, Zeeland en Groningen. De provincie Drenthe heeft bijvoorbeeld een groei van 2,5 procent en de provincie Zeeland heeft een groei van 2,8 procent. Daarnaast heeft provincie Groningen een groei van 2,9 procent. Deze percentages zijn ongeveer de helft van het percentage wat genoteerd is voor de Randstad.