CBS toename werkgelegenheid in 2017 door meer snel groeiende bedrijven in Nederland

Het aantal snel groeiende bedrijven in Nederland is in het afgelopen jaar toegenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau hanteert voor de definitie ’snelgroeiend bedrijf’ een bedrijf met minimaal tien werknemers waarvan het personeelsbestand, in een periode van drie jaar, ieder jaar toeneemt met minimaal tien procent. Er zijn steeds meer bedrijven die onder deze definitie vallen. In totaal nam het aantal bedrijven dat onder de naam ‘snelgroeiende bedrijven’ valt in 2017 toe met 16 procent. Daardoor zijn er in Nederland bijna 8.500 snelgroeiende bedrijven. Dat is volgens het CBS een record sinds het statistiekbureau in 2010 met deze metingen begon.

Informatie en communicatiebedrijven
Veel grote groeiende ondernemingen vallen inde categorie informatie- en communicatiebedrijven. Ongeveer twintig procent van de bedrijven die in deze bedrijfstak actief is voldeed aan de criteria die het CBS hanteert voor snel groeiende bedrijven. Daarnaast ging het ook goed met bedrijven in de horeca en de zakelijke dienstverlening. In deze sectoren valt meer dan 20 procent van de bedrijven in de categorie snelle groeier.

Bouw en techniek
De afgelopen tijd neemt het aantal snelgroeiende ondernemingen het hardst toe in de bouw. Procentueel is hier de sterkste toename merkbaar. De stijging onder snelgroeiende bouwbedrijven kwam uit op 50 procent. Daardoor vallen 580 bouwbedrijven onder de noemer snelgroeiende ondernemingen. Met name de gespecialiseerde kleinere bedrijven in de bouw doen het goed. Hierbij kun je denken aan loodgietersbedrijven, installatiebedrijven, stukadoors en schildersbedrijven. Deze bedrijven hebben in 2017 veel personeel aangenomen.

Vacatures in de bouw en techniek
Omdat er nog veel vacatures open staan bij deze bouwbedrijven en installatiebedrijven kunnen deze ondernemingen ook in 2018 verder groeien. De vraag is echter waar ze geschikt personeel vandaan kunnen halen om de openstaande vacatures in te vullen. Om die reden zijn veel bouwbedrijven actief bezig met het werven van nieuwe instroom doormiddel van BBL trajecten en andere omscholing en bijscholing van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.