Meer nodig dan hoog salaris in 2022 om personeel binnen te halen en te behouden

In 2022 is er sprake van een groot tekort aan arbeidskrachten. Dit tekort aan personeel zorgt er voor dat bedrijven dikwijls opdrachten moeten afzeggen of minder opdrachten uitvoeren vanwege een te lage personeelsbezetting. Het aanbod aan personeel is zo beperkt op de arbeidsmarkt dat er op sociale media en job-boards gestreden wordt om de paar beschikbare specialisten binnen te halen. Hoe meer een bedrijf te bieden heeft hoe beter een bedrijf zich profileren in de wervingscampagnes. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gewaarschuwd dat werkgevers meer moeten doen dan salarissen en arbeidsvoorwaarden bieden aan hun personeel wanneer ze zoveel mogelijk resultanten willen boeken op de krappe arbeidsmarkt in Nederland.

Hierbij kan ook gedacht worden aan het verlagen van de werkdruk voor personeel. Daarnaast is ook het aanbieden van scholing en trainingen van belang voor het ontwikkelen van personeel. Bovendien zijn er ook personeelsgroepen die extra aandacht nodig hebben zoals mensen met een arbeidsbeperking. Voor deze mensen zouden extra faciliteiten en kansen geboden moeten worden. Daardoor kan nog meer personeel binnen worden gehaald. Thuiswerken is tevens een belangrijk aspect waarop werknemers letten. Sommige werknemers kunnen doormiddel van thuiswerken hun werk en privé beter met elkaar combineren. Dat is een groot voordeel voor mensen die bijvoorbeeld een jong gezin hebben of om andere redenen niet goed van huis kunnen. Verder kan thuiswerken ook het verkeer minder belasten en bovendien heeft men geen reistijd als men gaat thuiswerken.