Veel Nederlandse werkgevers hadden nauwelijks concreet beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2020

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben veel werkgevers in Nederland in 2020 het maatschappelijk verantwoord ondernemen nog niet geborgd hebben in concreet beleid. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt echter in de maatschappij wel veel aandacht. Het SCP heeft aangegeven dat ze langdurig onderzoek heeft gedaan naar het personeelsbeleid van bedrijven en het effect daarvan op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect is natuurlijk het salaris maar het loon is lang niet altijd het belangrijkste aspect waarop gelet wordt.

Persoonlijke ontwikkeling

Ook persoonlijke ontwikkeling doormiddel van opleiding en training is van belang. Verder is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar groepen die meer moeite hebben om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Mensen met een arbeidsbeperking horen daar bij evenals mensen die nog extra opleidingen nodig hebben om een bepaalde baan te kunnen vervullen. Volgens het onderzoek van het SCP had slechts één op de zes van de onderzochte ondernemingen daadwerkelijk iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dat betekent dat meer ondernemingen mensen met een arbeidsbeperking zouden kunnen aantrekken. Daar moeten natuurlijk wel faciliteiten voor beschikbaar zijn. In een aantal gevallen moeten werkplekken worden aangepast zodat mensen met een arbeidsbeperking goed aan de slag kunnen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor bedrijven liggen er nog steeds kansen op de arbeidsmarkt. De beeldvorming die bedrijven hebben op sociale media kan er voor zorgen dat nieuwe werknemers worden aangetrokken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook een speciaal onderdeel van bedrijfsvoering die er voor kan zorgen dat bedrijven aantrekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt of juist niet. Duurzaamheid en verduurzaming is daar een bekend voorbeeld van. Daarnaast zijn er ook andere aspecten. Zoals, wat draagt de product of de dienst van het bedrijf aan bij de maatschappij en hoe kan dat worden uitgedragen. Veel werknemers willen trots zijn op hun bedrijf en product.