Meer geldzorgen bij flexwerkers door coronacrisis 2020 en 2021

Flexwerkers komen net als verschillende andere groepen door de coronacrisis verder in de problemen. Veel flexwerkers zouden te maken krijgen met geldzorgen. In de zomer van 2020 had nog 36 procent van de flexwerkers geldzorgen. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot 43 procent. Dat is afgelopen weekend naar voren gekomen uit een onderzoek dat is gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van het platform Wijzer in geldzaken.

Flexwerkers en de economie

In het onderzoek is aangegeven dat flexwerkers met name in de problemen komen vanwege een inkomstenterugval bij een economische neergang. Dat komt omdat flexwerkers vaak eerder naar huis worden gestuurd als bedrijven slechter beginnen te draaien. Bedrijven kunnen vaak eenvoudiger een flexwerker laten gaan omdat deze geen vast contract heeft en dikwijls ook geen contract heeft voor bepaalde tijd. Er zijn dus weinig tot geen contractuele verplichtingen richting de flexwerker. Dat betekent in de praktijk dat flexwerkers tijdens een economische crisis zonder werk kunnen raken.

Flexwerkers ook weer als eerste aan het werk

Zij behoren als het ware tot de eerste golf van de ontslagen die plaatsvind als het lastiger gaat met een bedrijf. Als uitzendkrachten minder uren maken dan hebben ze ook minder inkomsten. Daardoor lopen de inkomsten van flexwerkers terug en uitzendorganisaties. Uitzendkrachten en andere flexwerkers zouden daardoor in financiële problemen kunnen belanden. Een groot aantal flexkrachten heeft bovendien te weinig financiële buffers om de teruggang in inkomsten op te vangen. Daar staat overigens tegenover dat uitzendkrachten de eerste werknemers zijn die tijdens een economische opleving worden ingezet door bedrijven. Flexwerkers bewegen daardoor mee op de golfbeweging van de economie.