Eerste klappen coronacrisis worden opgevangen door jonge uitzendkrachten en flexwerkers in 2020

De eerste negatieve gevolgen op de arbeidsmarkt door het coronavirus werden vooral gemerkt door jonge uitzendkrachten en ander flexibel personeel. Dit heeft D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd in een interview met NU.nl. De minister heeft op dit gebied gelijk alleen lijken er nog geen oplossingen te zijn geformuleerd. Verderop in het interview geeft hij aan dat werkgevers flexibiliteit belangrijk vinden op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant is er dus de wens om flexibele krachten in te lenen en aan de andere kant worden deze arbeidskrachten het eerste naar huis gestuurd als de arbeidsmarkt in de problemen komt.

Oplossing voor flexwerkers

De overheid zou een oplossing hiervoor moeten bedenken. Vooralsnog lijkt het er op dat de overheid flexibele arbeid vooral duurder wil maken. Dat komt ook naar voren in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet heeft een negatieve uitwerking gehad op de arbeidsmarkt. De uitwerking van de WAB werd al helemaal desastreus toen de coronacrisis haar intrede deed. Toen werd namelijk duidelijk dat uitzendkrachten nog sneller naar huis werden gestuurd. Uitzendkrachten zijn in verhouding namelijk duurder geworden dan vast personeel. Door de coronacrisis was het vast aannemen van personeel een groot risico geworden. Het gevolg is dat bedrijven eigenlijk maar één oplossing hebben als ze personeelskosten willen beperken, namelijk het ontslaan van flexkrachten of het beëindigen van hun dienstverband. De overheid heeft hier nog geen oplossing voor en dat is buitengewoon nadelig voor de mensen die flexwerk uitvoeren.

Flexwerk moet goedkoper

Het zou verstandig zijn als de overheid flexwerk weer gunstiger zou maken voor flexkrachten en voor werkgevers. Flexwerk moet goedkoper. Dat is geen keuze maar een must. Als flexwerk goedkoper wordt kunnen meer flexwerkers worden ingeleend en kan deze geplaagde groep op de arbeidsmarkt weer aan de slag nu het coronavirus bijna is verdwenen uit de maatschappij.