Kwaliteit Nederlandse wegen in 2018 in wereldwijde top drie

De kwaliteit van Nederlandse wegen is in vergelijking tot andere landen erg goed. Alleen Singapore en Zwitserland zouden nog betere wegen hebben dan Nederland. Dit komt naar voren uit een index van het World Economic Forum (WEF). Ondanks de goede kwaliteit van Nederlandse wegen krijgt Nederland geen hoge waardering op het gebied van bereikbaarheid. Het duurt namelijk in Nederland in verhouding tot andere landen vrij lang om van het vertrekpunt op de bestemming te komen.

Wegennetwerk
Nederland heeft in verhouding tot andere landen in de wereld een druk bezet wegennetwerk bovendien is er regelmatig sprake van files die zorgen voor een lage score op het gebied van bereikbaarheid. Het bericht werd bekend gemaakt door de zakelijk nieuwssite Business Insider (BI) op zaterdag 20 oktober 2018. De bekendmaking van het bericht gebeurde op basis van de cijfers van het WEF.

Internationale concurrentiepositie
Afgelopen week werd jaarlijkse graadmeter voor de internationale concurrentieposities van 140 landen gepubliceerd. Bij de ontwikkeling van de graadmeter wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar de veiligheid van een land maar ook naar het onderwijs, het belastingklimaat en de infrastructuur. Al deze factoren bepalen gezamenlijk een cijfer in de internationale concurrentieindex die door het WEF wordt berekend.

Civiele techniek
De nieuwssite Business Insider maakt duidelijk dat Nederland in de top drie staat van landen met kwalitatief de beste rijbanen. Op het gebied van bereikbaarheid scoort Nederland echter niet hoger dan plaats 24. Dit maakt duidelijk dat het goed gaat met de civiele techniek van Nederland. De wegenbouw valt onder de civiele techniek. Nederlandse wegen zijn druk bezet en worden dus veel gebruikt desondanks heeft Nederland wel een wegennet van zeer goede kwaliteit ten opzichte van andere landen.