Krapte op arbeidsmarkt zorgt voor meer werkdruk vanaf augustus?

In Nederland is nog steeds sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zorgt er voor dat bedrijven lang niet altijd de productie kunnen behalen die ze voor ogen hebben. Desondanks worden veel projecten wel uitgevoerd, dan maar met minder personeel of minder goed gekwalificeerd personeel. Dat heeft tot gevolg dat de werkdruk toeneemt op de bouw en in de techniek. Ook in andere sectoren is deze ontwikkeling te merken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven dat veel ondernemers aangeven dat het personeelstekort zorgt voor een toename in de werkdruk. Ondernemers geven dat in bijna alle sectoren sprake is van een hogere werkdruk de afgelopen tijd. Deze conclusie trekt het CBS op basis van een onderzoek dat werd gehouden onder ondernemers.

Niet alleen de werkdruk loopt op ook de salarissen. De lonen van werknemers schieten omhoog. Dat komt mede door de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe meer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat hoe hoger de lonen in de praktijk vaak worden. Bedrijven zijn dan vaak bereid om meer salaris te bieden om toch bepaalde gekwalificeerde personeelsleden aan het bedrijf te binden. Over het algemeen beginnen bedrijven met het bieden van hogere salarissen aan personeelsleden die net bij het bedrijf worden aangesteld. Na verloop van tijd ontkomt het bedrijf er niet aan om ook voor het reeds aanwezige personeelsbestand oplossingen te bieden. Vaak worden de huidige salarissen op een later moment aangepakt om scheefgroei tussen nieuwe personeelsleden en vaste krachten te voorkomen.