Minder startende ondernemingen in augustus 2021 wegens krapte op de arbeidsmarkt

In de maand augustus zijn er in Nederland minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Dit komt naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Volgens deze organisatie heeft de terugloop in startende ondernemingen te maken met de aanzienlijke personeelstekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze personeelstekorten zorgen er voor dat vacatures lang onvervuld blijven waardoor bedrijven te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Als vacatures al ingevuld worden dan is het salaris vaak hoger dan de afgelopen jaren. Dat is een logisch gevolg van marktwerking. Hoe minder personeel beschikbaar is hoe hoger het salaris wordt van gekwalificeerd personeel dat wel beschikbaar is.

Hogere salarissen

Daarnaast zorgen de hogere salarissen er ook voor dat personeel trouwer is aan bedrijven. Daarvoor moeten bedrijven echter ook wel hun bestaande personeelsbestand goed belonen en niet alleen nieuwe sollicitanten met hogere salarissen proberen binnen te halen. Voor veel mensen is een hoger salaris echter wel een gunstige ontwikkeling die er mede voor zorgt dat ze minder bereid zijn om eigen ondernemer te worden. Als ondernemerschap minder loont is het helemaal niet interessant om een onderneming te beginnen met alle bijbehorende risico’s. Toch kwamen er in augustus wel bedrijven bij in Nederland. In totaal 17.258 bedrijven werden toegevoegd aan het aantal ondernemingen in Nederland. Dit aantal is echter 5 procent lager dan het aantal bedrijven dat in dezelfde maand vorig jaar werd toegevoegd. Volgens de KvK is het voor het eerst sinds februari 2021 dat het aantal startende ondernemers daalt.

Toch meer bedrijven in Nederland

Met name in de agrarische sector daalde het aantal ondernemers net als bij groothandels. Het aantal nieuwe bedrijven in de agrarische sector is gedaald met 14 procent en het aantal nieuwe groothandels daalde met25 procent. Joris Knoben een hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen koppelt de ontwikkelingen aan de gunstige arbeidsmarkt. Er zijn in Nederland voor het eerst meer werkzoekenden dan vacatures. De lonen schieten daardoor omhoog. Knoben geeft aan: “Er zijn veel vacatures en in diverse sectoren stijgen de lonen. In loondienst gaan wordt daarmee een aantrekkelijk alternatief voor het starten van een bedrijf”. Hoewel er in Nederland 17.258 bedrijven zijn gestart zijn er ook 7.996 ondernemers gestopt. Dat is 30 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In Nederland zijn inmiddels 2.164.181 bedrijven aanwezig. Sinds de start van 2020 telt ons land meer dan twee miljoen ondernemingen.