Veel werk voor technisch personeel in augustus 2022

Midden in de vakantieperiode van de zomer 2022 is er veel werk voor technisch personeel in Nederland. In de praktijk betekent dit dat veel personeel in de vakantieperiode kan doorwerken. De verplichte bouwvak is feitelijk bij veel bedrijven niet meer aan de orde. In plaats daarvan krijgen personeelsleden in de bouw en techniek meer vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze in de zomer vakantie willen opnemen. Daarvoor hoeft de bouwvak lang niet altijd meer de voor de hand liggende keuze te zijn.

Bouwvak

Hoewel er veel werk is in de bouwvakperiode kiezen veel technische personeelsleden en bouwvakkers er voor om toch traditiegetrouw in de bouwvak vakantie op te nemen. Dat zorgt er voor dat de bouwproductie op sommige projecten wat minder snel verloopt. Er ontstaan tijdelijke werkplekken voor bouwvakkers en andere technische medewerkers. Het grote probleem met het invullen van deze werkplekken is dat veel werkplekken op reeds lopende projecten ontstaan en gedurende korte periode. Het is heel lastig om een kandidaat bouwvakker of technisch medewerker te vinden die meteen aan de slag kan waar de andere bouwvakker was gebleven. Vaak heeft een ervaren bouwvakker toch minimaal 1 of 2 weken nodig om precies te zien waar de collega was gebleven en hoe het proces op het project precies verloopt.

Bouwproductie

Als men een spreekwoordelijk ‘gat’ van een paar weken moet gaan opvullen is deze gewenningstijd op de bouw niet handig. In plaats daarvan moet iemand meteen aan de slag en volledig productie kunnen draaien. Dit blijkt in de praktijk vaak onmogelijk. Wel is het vaak een oplossing om in de bouwvakperiode extra bouwopruimers in te zetten en andere personeelsleden die eenvoudige werkzaamheden op en rondom de bouw uitvoeren. De bouw in Nederland is aan de ene kant complexer geworden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame installaties. Aan de andere kant is de bouw eenvoudiger geworden bijvoorbeeld op het gebied van prefab bouwen en het seriematig aanpakken van grote projecten waardoor repeterend werk ontstaat. Dit zorgt er voor dat bouwen ook voor een deel bestaat uit productiewerkzaamheden. Voor deze productiewerkzaamheden zijn in de praktijk vaak wel voldoende personeelsleden te vinden.