Kinderopvang en de economische crisis in 2013 en 2014

De economische crisis is merkbaar in verschillende sectoren. Één van de sectoren waar de crisis goed gemerkt wordt is de kinderopvang. Verschillende kinderdagverblijven moesten hun deuren noodgedwongen sluiten in 2013. Daarnaast waren er ook verschillende dagverblijven waar pedagogische medewerkers of ander personeel werden ontslagen. Deze ontslagen zijn onder andere het gevolg van het feit dat in 2013 minder ouders hun kinderen bij de kinderopvang brachten. Ook het gemiddelde aantal uren dat een kind op de kinderopvang aanwezig was daalde. Ondanks dat bleef het aantal kinderdagverblijven in Nederland ongeveer gelijk ten opzichte van de jaren daarvoor.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die hun kinderen op een erkende kinderopvang plaatsen kunnen daarvoor van de overheid een toeslag krijgen. Deze kinderopvangtoeslag dekt een deel van de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en het aantal uren dat een kind op de opvang is ondergebracht.

In 2013 maakten minder ouders gebruik van de kinderopvangtoeslag. In totaal is het gebruik van deze toeslag met achttien procent gedaald.  Dit bericht werd bekend gemaakt door minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Hij bracht de Tweede Kamer van deze ontwikkeling op de hoogte doormiddel van een brief.

Minder aanvragen kinderopvangtoeslag
De daling in het gebruik van de kinderopvangtoeslag heeft verschillende oorzaken. Zo werd voor minder kinderen aanspraak gemaakt op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor daalde het gebruik van de toeslag met tien procent. De bezuinigingen zijn voor een belangrijk deel de veroorzakers van de daling in het aantal aanvragen voor kinderopvangtoeslag. Zo kunnen ouders met een gezamenlijk inkomen van meer dan 118.189 euro geen aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen voor hun eerste kind.

Arbeidsparticipatie daalt
Een andere belangrijke oorzaak van de daling in het aantal kinderopvangtoeslagen heeft te maken met de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie is gedaald door de economische crisis. Er zijn in 2013 verschillende ontslagen gevallen in diverse sectoren. De ontslagen vielen in alle leeftijdscategorieën, waardoor ook jonge ouders ontslagen werden. In veel gevallen bleef de vader of moeder thuis om voor de kinderen te zorgen tijdens de werkloosheid.

Afname van kinderopvanguren
De kinderopvangsector verandert mee met de ontwikkelingen in de economie. Steeds meer kinderopvangorganisaties bieden aan hun klanten flexibele opvang. Tot voor kort factureerden kinderopvanginstellingen een volledige dag aan de ouders ook wanneer het kind eerder werd opgehaald. Tegenwoordig wordt steeds vaker het daadwerkelijke aantal opvanguren gefactureerd. Deze facturatie per uur zorgde voor een daling in het aantal opvanguren. Deze daling was 8 procent.

Reactie van Technisch Werken
De kinderopvang is een sector die zeer nauw verbonden is met de economie. Als er meer jonge ouders ontslagen worden neemt het aantal aanvragen op de kinderopvang af. Daarnaast zorgt het herstel van de arbeidsmarkt er voor dat er juist meer ouders aan het werk gaan. Hierdoor neemt het aantal kinderen op de dagverblijven toe. Aan het begin van 2014 lijkt de arbeidsmarkt van Nederland zich langzamerhand te herstellen.

Op de kinderdagverblijven nemen de aanvragen langzamerhand toe. Uiteraard is de kinderopvang ook een sector die te maken heeft gehad met de bezuinigingen. Vooralsnog lijkt deze sector de eerste bezuinigingen redelijk te overleven. Als er echter meer bezuinigingen volgen kan dat er voor zorgen dat verschillende dagverblijven in moeilijkheden komen.