Kinderopvang zal in 2016 een groei doormaken

Je zult misschien denken ‘wat doet een nieuwsbericht over de kinderopvang op een technische website?’ Dat lijkt misschien onlogisch maar de kinderopvang is in feite gekoppeld aan elke branche van werkend Nederland. Toen het slechter ging met de economie hebben veel werkenden in Nederland er voor gekozen om hun kinderen zo weinig mogelijk naar de kinderopvang te sturen. Dit bespaarde de gezinnen geld.

Economische crisis
Daarnaast waren er gezinnen de gevolgen van de economische crisis extra hard hebben gemerkt omdat één of beide ouders hun baan hadden verloren. In die situaties werd er vaak voor gekozen om de kinderen geheel van de kinderopvang af te halen. Als het financieel haalbaar was bleef één van de ouders thuis om op de kinderen te passen. In andere gevallen gingen de ouders verder met solliciteren en probeerden ze zo veel mogelijk thuis te zijn voor de kinderen.

Ontwikkeling van het kind
Grootouders en andere familieleden en vrienden werden regelmatig ingezet om op de kinderen te passen. De kinderen werden hierdoor een ‘speelbal’ die werd rondgespeeld tussen verschillende personen en instanties. Iedere ouder weet dat kinderen behoefte hebben aan veiligheid en structuur en deze ‘noodoplossingen’ zijn daarom zeker niet goed voor de ontwikkeling van het kind.

Bezuinigingen op de kinderopvang
Tot overmaat van ramp besloot het kabinet ook nog bezuinigingen door te voeren in de kinderopvang gedurende de crisisperiode. Hierdoor moesten veel kinderopvangcentra in Nederland flinke bezuinigingen doorvoeren om te kunnen voortbestaan. Kinderopvangcentra die dit niet effectief konden realiseren zijn van de markt verdwenen doordat ze gestopt zijn of failliet werden verklaard. Dit had weer tot gevolg dat kinderen weer naar andere opvangcentra moesten worden overgeplaatst met alle gevolgen van dien.

Vaste gezichten op de groep
Sommige kinderdagverblijven hebben het beleid van ‘vaste gezichten op de groep’ moeten loslaten. Medewerkers op kinderdagverblijven moesten rouleren tussen verschillende groepen omdat de hoeveelheid kinderen op een groep sterk verschillend was. Door het ontbreken van vaste medewerkers op de groep moesten kinderen vaak wennen aan de nieuwe personen aan wie hun ouders de zorg voor de kinderen toevertrouwden. Niet alleen de kinderen vonden dit onprettig, ook de ouders moesten regelmatig opnieuw hun verhaal over hun kind doen aan de nieuwe medewerker. Bovendien willen de meeste medewerkers in de kinderopvang zelf ook graag op een vaste groep werken zodat ze de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen en het beste de zorg en ondersteuning kunnen bieden die de kinderen nodig hebben.

2016 Het jaar van de groei?
Gisteren, op 7 september 2015, kwam er op de NOS een nieuwsbericht over de kinderopvang in Nederland. In tegenstelling tot de nieuwsberichten van de afgelopen jaren was dit nieuwsbericht positief. Ouders die hun kinderen op de kinderopvang hebben kunnen in 2016 een financiële meevaller verwachten die maandelijks kan oplopen tot rond de honderd euro.

Kinderopvangsector zal zich herstellen
De brancheorganisatie Kinderopvang is positief over 2016. Doordat de kinderopvang voor alle ouders minder kostbaar gaat worden zullen meer ouders gebruik maken van de kinderopvang. Er zullen niet alleen meer ouders gebruik maken van de kinderopvang ook zal het aantal uren dat een kind op de opvang zit waarschijnlijk toenemen. Dit zorgt er voor dat de neerwaartse spiraal in der kinderopvang kan worden omgekeerd.

De kinderopvang zal waarschijnlijk weer gaan groeien en de brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat de werkgelegenheid in de kinderopvangsector zal toenemen. Ze verwachten zelfs een groei van 7000 banen in Nederland. Dat is niet verwonderlijk want uit deze sector zijn in de periode 2008 en 2013 vele tienduizenden banen verdwenen.  Uiteraard zijn de positieve effecten niet allemaal aan het begin van 2016 merkbaar. De werkgelegenheid in de kinderopvang zal niet meteen toenemen. Pas op een termijn zullen de effecten zichtbaar worden. Daarom is het van belang dat het kabinet de positieve maatregelen doorvoert en niet meer terugdraait.

Reactie van Technisch Werken
Langzaam maar zeker hersteld de werkgelegenheid in de technische sectoren ook. De bouwsector maakt in 2015 al een aardige groei door maar deze sector moet ook opklimmen uit een diep dal. De installatiebranche is aan deze sector verbonden en merkt ook al een groei. Vooral technische uitzendbureaus zien dat in deze sectoren meer vraag ontstaat naar technisch personeel. Door deze toename in werkgelegenheid raken meer ouders uit een werkeloosheidspositie aan een baan. Dit heeft tot gevolg dat meer ouders er voor kiezen om hun kinderen naar een kinderopvang te sturen. Hierdoor worden kinderen professioneel opgevangen en neemt de kwaliteit van kinderopvangcentra in Nederland toe. Ze kunnen namelijk meer investeren en vaste medewerkers op de groep zetten. Dit is weer beter voor de ontwikkeling van het kind en zo is de spiraal naar boven weer in werking gezet.