Kennismigranten zijn belangrijk voor Nederlandse economie volgens DNB president Klaas Knot

Volgens de president van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, hebben kennismigranten een grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. De topman van DNB vind het belangrijk dat de overheid zich blijft inspannen om Nederland aantrekkelijk te maken en te houden voor kennismigranten. Klaas Knot deed deze uitspraak in het televisieprogramma Buitenhof. Tijdens dit programma ging hij in op uitspraken die eerder door ASML topman Peter Wennink zijn gedaan. Deze topman had zijn zorgen geuit over geruchten om het aantal kennismigranten te beperken. ASML is een grote chipmachinefabrikant en heeft veel kennismigranten aan het werk. Bovendien wil het bedrijf ook voor de toekomst graag meer kennismigranten voor zich laten werken. Daarom hoopt het bedrijf dat de mogelijkheden voor kennismigranten om in Nederland te werken niet worden beperkt maar juist worden verruimd.

Kenniseconomie

Nederland is een kenniseconomie, dat betekent dat er voortdurend nieuwe kennis nodig is om de economie op een hoger plan te brengen. Een deel van de kennis die hiervoor gebruikt wordt is in Nederland aanwezig maar ook over de grenzen is veel belangrijke kennis te vinden. Nederlandse opleidingsinstituten hebben een bepaalde kennisoverdracht maar ook in het buitenland worden studenten ontwikkeld. Dat wil niet zeggen dat Nederlandse scholen precies dezelfde kennis overdragen als hun buitenlandse collega´s. Voor de Nederlandse kenniseconomie is er veel winst te behalen over de landsgrenzen.

Vergrijzing

Volgens Klaas Knot zorgen kennismigranten er voor dat Nederland een bovengemiddelde groei in de economie kan realiseren. Hij benoemde in Buitenhof dat het laatste wat Nederland moet doen is Europa de rug toekeren. Nederland profiteert als kenniseconomie enorm veel van Europese integratie. Bovendien profiteert Nederland ook van integratie van kennismigranten buiten Europa. De medewerkers van Technischwerken.nl willen hierop nog de toevoeging geven dat Nederland te maken heeft met vergrijzing van de arbeidsmarkt. Daarom is er volop werk voor mensen in Nederland maar ook voor mensen die over de landsgrenzen van Nederland vandaan komen. Wanneer Nederland meer kennismigranten kan ontvangen zal dat niet alleen zorgen voor een impuls voor de kenniseconomie maar ook voor de productie en continuïteit van bedrijven.