Transport extra Duitse windenergie wordt lastig in 2024

Niet alleen Nederland heeft te maken met een schaarse ruimte op het stroomnet, ook Duitsland heeft op dit gebied te maken met problemen. Doordat er in Duitsland nauwelijks meer capaciteit beschikbaar is in het energienet komt de distributie van windenergie in de knel. De afgelopen jaren heeft het land veel investeringen gedaan in het plaatsen van windturbines. Een groot aantal windturbines staan offshore op de Duitse Noordzee. De energie die daarmee wordt opgewekt wordt doormiddel van grote kabels getransporteerd naar afnemers op het vaste land. Echter dient dit transport vervolgens over land verder plaats te vinden. Daar zitten nu juist de knelpunten. Het stroomnet van Duitsland zit overvol waardoor de duurzame stroom vanaf de Noordzee niet goed getransporteerd kan worden. Operationeel topman Tim Meyerjürgens van netbeheerder TenneT heeft tegen persbureau dpa gezegd dat de knelpunten in het elektriciteitsnet er voor hebben gezorgd dat de hoeveelheid getransporteerde windenergie de afgelopen tijd is afgenomen met 19 terwattuur.

Energienet

Dit aantal is ongeveer negen procent lager dan een jaar geleden. Door de knelpunten in het energienet kan een groot deel van de elektrische stroom die door de windturbines wordt opgewekt niet het zuiden van Duitsland bereiken. Daar is echter een groot deel van de Duitse energie gevestigd waardoor daar juist veel energie nodig is. Meyerjürgens geeft aan dat er talrijke knelpunten zijn op het elektriciteitsnet op het land waardoor de stroom door windmolenparken ook voor de komende tijd zal moeten worden gereduceerd. Bovendien zouden ook de energiecentrales in het noorden van Duitsland hun elektriciteitsproductie moeten beperken. Volgens Meyerjürgens moet er haast worden gemaakt met het uitbreiden van het Duitse energienet. Er moeten volgens hem elektriciteitssnelwegen worden aangelegd. De plannen zouden volgens economen miljarden euro’s aan investeringen vergen. Net als Nederland heeft Duitsland te maken met een verouderd en beperkt elektriciteitsnet.